System VIES

Transakcja o przebiegu wewnątrz europejskim wymaga od kontrahentów dokumentowania statusu podatnika podatku od towarów i usług (w Polsce) lub podatku od wartości dodanej (w pozostałych krajach Unii Europejskiej).


Dane pytającego

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Od informacji o aktywnym statusie podatnika podatku od wartości dodanej zależy zastosowanie:

  • stawki krajowej podatku (polskiego VAT),
  • stawki podatku dla transakcji europejskiej 0% (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów),
  • innego niż krajowe miejsce opodatkowania transakcji (VAT-NP ze względu na określenie miejsca opodatkowania u nabywcy towarów lub usług).

Wyszukiwarka dokonuje kontroli aktywnego statusu podatkowego na dzień wyszukiwania. Nie można wyszukiwać transakcji na dzień przeprowadzenia transakcji inny niż dzień wyszukiwania. Weryfikacji należy dokonywać na dzień dokonania transakcji. Późniejsza zmiana statusu podatnika nie wpływa na prawo do stosowania stawki VAT lub zasad opodatkowania właściwego dla przeprowadzenia transakcji europejskiej. 

Weryfikacja potwierdza rejestrację dla celów czynności europejskich (numer NIP-UE), nie służy do weryfikacji podatnika jako czynnego lub zwolnionego z VAT w ramach transakcji krajowych.

W wyszukiwarce należy podać dane:

  • kraju kontrolowanego podatnika (kontrahenta) oraz jego numer NIP
  • kraju podatnika (weryfikującego).

Weryfikacja negatywna nie wskazuje daty, od której podmiot przestał być podatnikiem podatku od wartości dodanej, został wykreślony lub zlikwidowany, ani też nie uzyska się informacji czy podatnik kiedykolwiek taki numer VAT-UE posiadał.

Kontrahenci spoza Unii Europejskiej, nieposiadający siedziby lub miejsca działalności na terytorium UE, zarejestrowani pod numerem identyfikacji podatkowej z prefiksem EU, nie znajdują się w systemie VIES. Ich dane należy kontrolować na płaszczyźnie krajowej kraju, w którym dokonano rejestracji podmiotu.