System VIES

Transakcja o przebiegu wewnątrz europejskim wymaga od kontrahentów dokumentowania statusu podatnika podatku od towarów i usług (w Polsce) lub podatku od wartości dodanej (w pozostałych krajach Unii Europejskiej).


Dane pytającego

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT w programie fillup e-faktury
Sprawdź bezpośrednio w programie fillup e-faktury status podatnika VAT na Białej Liście. Wygeneruj plik JPK_V7 i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych plików JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Od informacji o aktywnym statusie podatnika podatku od wartości dodanej zależy zastosowanie:

  • stawki krajowej podatku (polskiego VAT),
  • stawki podatku dla transakcji europejskiej 0% (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów),
  • innego niż krajowe miejsce opodatkowania transakcji (VAT-NP ze względu na określenie miejsca opodatkowania u nabywcy towarów lub usług).

Wyszukiwarka dokonuje kontroli aktywnego statusu podatkowego na dzień wyszukiwania. Nie można wyszukiwać transakcji na dzień przeprowadzenia transakcji inny niż dzień wyszukiwania. Weryfikacji należy dokonywać na dzień dokonania transakcji. Późniejsza zmiana statusu podatnika nie wpływa na prawo do stosowania stawki VAT lub zasad opodatkowania właściwego dla przeprowadzenia transakcji europejskiej. 

Weryfikacja potwierdza rejestrację dla celów czynności europejskich (numer NIP-UE), nie służy do weryfikacji podatnika jako czynnego lub zwolnionego z VAT w ramach transakcji krajowych.

W wyszukiwarce należy podać dane:

  • kraju kontrolowanego podatnika (kontrahenta) oraz jego numer NIP
  • kraju podatnika (weryfikującego).

Weryfikacja negatywna nie wskazuje daty, od której podmiot przestał być podatnikiem podatku od wartości dodanej, został wykreślony lub zlikwidowany, ani też nie uzyska się informacji czy podatnik kiedykolwiek taki numer VAT-UE posiadał.

Kontrahenci spoza Unii Europejskiej, nieposiadający siedziby lub miejsca działalności na terytorium UE, zarejestrowani pod numerem identyfikacji podatkowej z prefiksem EU, nie znajdują się w systemie VIES. Ich dane należy kontrolować na płaszczyźnie krajowej kraju, w którym dokonano rejestracji podmiotu.