2021-07-28 | JPK w ostatnich interpretacjach organów 2021

JPK w ostatnich interpretacjach organów 2021

Zbliżamy się do rocznicy wprowadzenia nowej struktury JPK w podatku VAT, która zastąpiła dotychczasowe deklaracje. Od 1 października 2020 r. podatnicy mają obowiązek składania do urzędu skarbowego jednolitych plików kontrolnych wg nowego schematu, tj. złożonych z części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej. Nowością było także wprowadzenie obowiązkowych oznaczeń GTU dla wybranych grup towarów i usług. Jakkolwiek docelowo wprowadzone rozwiązanie wydaje się być znacznym ułatwieniem dla podatników, w międzyczasie, jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, spowodowało wiele wątpliwości i pytań.

Wydane w ciągu ostatniego roku interpretacje dotyczyły właśnie głównie wątpliwości w zakresie oznaczeńGTU. Jedną z bardziej problematycznych kategorii okazało się GTU 01.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Jak rozumieć napoje alkoholowe

Podatnik prowadzący sprzedaż farmaceutyków m.in. do hurtowni i aptek zapytał, czy dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków zawierających alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, podlega konieczności oznaczenia w ewidencji JPK symbolem GTU_01. Podatnik argumentował, że w/w wyroby nie podlegają takiemu oznaczeniu ze względu na fakt, iż nie stanowią napojów alkoholowych przeznaczonych do picia.

Organ w zasadzie zgodził się z podatnikiem co do samego braku obowiązku oznaczania wskazanych produktów GTU_01, natomiast samo stanowisko uznał za nieprawidłowe, wskazując na inne uzasadnienie. W ocenie Organu faktycznie omawiane towary nie podlegają obowiązkowi oznaczania w ewidencji, ale wynika to nie z faktu, że nie są napojami alkoholowymi w potocznym rozumieniu (czyli przeznaczonych do spożycia przez ludzi) ale z faktu zwolnienia z akcyzy alkoholu zawartego w tych towarach lub zwolnienia z akcyzy samych tych towarów (stanowiących alkohol etylowy). [Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.680.2020.1.MK]

Odmienną argumentację przedstawił Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w sytuacji podatnika handlującego kosmetykami [Interpretacja indywidualna z 19 listopada 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.576.2020.1.JG]. Tutaj z kolei organ wskazał wprost, że obowiązek oznaczania w ewidencji dostawy towarów należących do grupy GTU "01" dotyczy wyłącznie dostawy napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia. Oznaczenie to nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży produktów takich jak np. perfumy, kosmetyki czy też płyny do dezynfekcji, a więc produktów zawierających w swoim składzie alkohol skażony tj. alkohol nieprzeznaczony do spożycia.

Warto wskazać, że tę ostatnią interpretację zastosowano wprowadzając zmiany do Rozporządzenia JPK, obowiązujące od 1 lipca 2021. Jak wskazano w uzasadnieniu Należy podkreślić, że napój alkoholowy, to napój przeznaczony do spożycia, tym samym oznaczenie to nie obejmuje np. alkoholu skażonego.

Dostawa części budynku z oznaczeniem

Spółka deweloperska miała wątpliwości co do prawidłowego oznaczenia dostawy wyodrębnionych samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Podatnik twierdził, iż taka dostawa nie podlega oznaczeniu GTU_10, ponieważ dotyczy ono wyłącznie budynków i budowli, a nie ich części. W interpretacji z 8 lutego 2021 r. [sygn. 0112-KDIL3.4012.688.2020.2.MS] organ rozstrzygnął, iż w przypadku dostawy samodzielnych lokali oznaczenie GTU_10 dotyczące dostaw budynków, budowli i gruntów obejmuje także dostawy części takich obiektów. W ocenie organu takie lokale w rozumieniu Prawa budowlanego spełniają definicję budynku, są bowiem jego wyodrębnioną częścią. Organ wskazał jednocześnie, iż GTU_10 nie dotyczy sprzedaży miejsca parkingowego w formie prawa do korzystania z miejsca parkingowego, która to czynność w rozumieniu ustawy o VAT stanowi usługę.

Opisane rozumienie GTU_10 zostało również usankcjonowane w nowelizacji Rozporządzenia JPK, obowiązującej od 1 lipca 2021 r.

Tylko kody wymienione w załączniku

W interpretacji z 10 lutego 2021 r. 0111-KDIB3-3.4012.694.2020.2.WR Dyrektor KIS rozpatrzył wniosek podatnika dotyczący oznaczania kodem 06 sprzedaży kamer internetowych. Zdaniem podatnika nie ma takiego obowiązku jeśli produkt posiada kod PKWiU 26.40.33.0, nie wymieniony w ustawie o VAT. Organ potwierdził stanowisko podatnika i wskazał, że załącznik 15 do Ustawy o VAT zawiera zamknięty katalog towarów i usług. Kamery internetowe oznaczone kodem PKWiU 26.40.33.0, jako niewymienione w tym załączniku, nie są objęte obowiązkiem stosowania oznaczenia GTU_06.

Aktualna tabela oznaczeń GTU

Utrzymanie to nie to samo co zarządzanie

W zakresie GTU_12 dyrektor KIS rozstrzygnął [interpretacja indywidualna z 23 lutego 2021 r. 0114-KDIP4-2.4012.547.2020.2.WH] iż usługi zarządzania infrastrukturą należy odróżnić od usług utrzymania infrastruktury, ze względu na odmienny cel i zakres. W ocenie organu nie można utożsamiać usług polegających na utrzymaniu infrastruktury oraz wykonywaniu robót inżynieryjnych i budowlanych w ramach gotowości technicznej z usługami zarządzania tą infrastrukturą. W konsekwencji jedynie te ostatnie podlegają oznaczeniu kodem GTU_12.

Decyduje wymóg zgłoszenia

Ciekawe zagadnienie poruszono także w interpretacji z 18 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.850.2020.1.WN dotyczącej oznaczenia GTU_09. Podatnik pytał, czy w przypadku sprzedaży podmiotom krajowym m.in. leków oraz wyrobów medycznych, gdy nie są one objęte obowiązkiem zgłoszenia w procedurze przewidzianej w Prawie farmaceutycznym, podlegają takiemu oznaczeniu. Wyjaśnijmy, iż zgodnie przepisami Minister zdrowia ogłasza w obwieszczeniu wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zamiaru wywozu takich produktów z kraju lub sprzedaży podmiotowi zagranicznemu. Organ potwierdził stanowisko podatnika wskazując, iż o obowiązku oznaczenia GTU_09 nie decyduje sama okoliczność umieszczenia towarów w wykazie ministra zdrowia, ale zamiar wywozu poza Polskę lub zbycia podmiotowi zagranicznemu w sytuacji, gdy transakcje te podlegają zgłoszeniu.

GTU_12 i GTU_09 zostały również doprecyzowane nowelizacją i wyjaśnione w uzasadnieniu.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »