Kod GTU_01. Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Podstawowym problemem może stać się dostawa towarów, bazujących na alkoholu etylowym. Klasyfikacja CN wskazuje bowiem, że kodem CN 2207 (alkohol etylowy) oznaczać należy określone produkty również w sytuacji, gdy alkohol jest wyłącznie składową tego produktu (w stopniu wskazanym poniżej w treści). Z zasady trzeba uznać, że GTU stosować należy do dostaw alkoholi, a nie produktów z zastosowaniem alkoholu, niemniej w konkretnych przypadkach może to być problemem i może powodować konieczność zastosowania GTU. Oznaczenie dotyczy zatem wyłącznie dostaw.

Tabela oznaczeń - wszystkie kody GTU JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05 | GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09 | GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

W przypadku tego rodzaju dostaw, w których elementem większego towaru (np.  jest również alkohol (znajduje się napój alkoholowy jako element większego towaru) - obowiązkowe jest oznaczenie dostawy GTU o ile kodowanie CN w połączeniu z definicją towaru - uzna towar za alkohol etylowy. Jeżeli natomiast stanowi on składnik produktu lecz zgonie z kodowaniami CN nie da się uznać go za alkohol etylowy (np. alkohol w niewielkim zakresie wykorzystany do przygotowania ciasta) GTU nie wystąpi. Dodatkowo stosując GTU należy mieć pod uwagą, że oznaczamy nim dostawy napojów alkoholowych - oznaczałoby to, że jakiekolwiek towary, w których znajduje się alkohol, ale które nie stanowią napoju (np. ciasto, wyroby cukiernicze, czekoladki) nie powinny być tym GTU oznaczane.

Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania. Nie będzie miało znaczenia, czy wydawany jest jako fragment innego przygotowanego dania (np. lody polane alkoholem), czy w formie osobno podanego napoju (piwo w zamówieniu usługi w restauracji czy pubie). W obu przypadkach GTU nie wystąpi. 

Przy wydaniu alkoholu w zamkniętych butelkach (produkt do wykorzystania w ramach świadczonej usługi ale również z możliwością późniejszego jego wypicia) dochodzi co do zasady do dostawy towaru a nie do świadczenia usługi z wykorzystaniem zakupionego alkoholu (wystąpić mogą sytuacje szczególne gdzie usługa wymaga przekazania alkoholu nieotwartego i nie będzie podlegała oznaczeniu GTU, np. organizacja zabawy ślubnej z nagrodami na rzecz uczestników). W przypadku gdy alkohol przekazywany jest w formie do wypicia na miejscu, oferowany po jego wstępnym otwarciu, przelaniu, rozlaniu - GTU nie jest obowiązkowe jedynie w przypadku usługi gastronomicznej. Natomiast gdy mamy do czynienia ze sprzedażą alkoholu - towaru, np. bar, pijalnia alkoholu - dochodzi do dostawy towaru z obowiązkiem oznaczeń GTU. Oznaczenie nie obejmuje sprzedaży np. usługi barmańskiej (osobnej pozycji faktury od sprzedaży alkoholu), udostępnienia barmana do wydawania napojów w trakcie imprezy integracyjnej lub świadczenia usługi gastronomicznej typu kompleksowej usługi obsługi imprezy okolicznościowej przedsiębiorstwa.

GTU nie jest objęte wydanie alkoholu w ramach usługi degustacji lub w trakcie targów lub festynów w wzwiązku z próbowaniem smaku wina/piwa alkoholu.

W przypadku dostaw zestawów towarów - GTU należy zastosować do konkretnego towaru (faktury objętej tą dostawą), np. kosze prezentowe. Towary w opakowaniu zbiorczym nie stanowią przedmiotu zbiorowego, gdyż już pojedynczy towar ma zasadnicze znaczenie gospodarcze i może samodzielnie, indywidualnie występować w obrocie gospodarczym.

Nieodpłatne przekazanie alkoholu zrównane z odpłatnym (np. wydanie na cele osobiste) podlega pod oznaczenie kodem GTU. W takim przypadku w JPK_V7 dostawę oznacza się poprzez WEW, i dodatkowo - jako dostawę zrównaną z odpłatną - oznacza się również GTU. 

Nieodpłatne przekazanie nie będące zrównanym z odpłatnym (np. reklama, drobny upominek) nie jest wykazywane w JPK_V7. Nie podlega więc również oznaczeniu. 

Definicji alkoholi i produktów alkoholowych objętych GTU 01 poszukiwać należy w ustawie prawo akcyzowe. Oznaczenie, czy wyrób jest czy nie jest objęty GTU będzie wynikał z tych definicji i dodatkowo z kodów klasyfikacji CN, użytych w tych definicjach I tak:

 1. Do alkoholu etylowego zalicza się:
  1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
   • CN 2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone,
   • CN 2208 - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe.
  2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205  i 2206 00; mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) - o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
   • CN 2204 Wina (różne),
   • CN 2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi,
   • CN 2206 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.
  3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.
 2. Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. (art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.)
  • CN 2203 - piwo otrzymywane ze słodu
 3. Winem w rozumieniu ustawy jest:
  1. wino niemusujące - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2:
   1. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo
   2. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% objętości, lecz nieprzekraczającej 18% objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
  2. wino musujące - wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 oraz objęte pozycją 2205, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze,
   2. mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości
   3. cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji. (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.)
 4. Napojami fermentowanymi w rozumieniu ustawy są:
  1. musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i objęte pozycją 2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:
   1. mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 13% objętości, albo
   2. mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości
    - pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
  2. niemusujące napoje fermentowane - niebędące musującymi napojami fermentowanymi określonymi w pkt 1 - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1:
   1. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo
   2. o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości
    - pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji. (art. 96 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.) 
 5. Wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 94-96 tj piwa, wina, napojów fermentowalnych, przy czym:
  • CN 2204 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009,
  • CN 2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi,
  • CN 2206 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.
Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Tabela oznaczeń - wszystkie symbole GTU w JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie - tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze - nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

faktury w programie fillup 
czytaj także - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7