Nowy zakres danych w JPK_V7M i JPK_V7K z deklaracją

Nowy zakres danych w JPK_V7M i JPK_V7K z deklaracją

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług oraz nowe wzory struktury logicznej JPK_V7 z deklaracją w dwóch wersjach: dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK_V7M) oraz dla podatników rozliczających się kwartalnie (JPK_V7K). Nowe wzory, które mają na celu dostosowanie plików JPK z deklaracją do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który wkrótce stanie się obowiązkowy, wejdą w życie wraz z obowiązkiem fakturowania w KSeF.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Znowelizowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji oraz sposób wykazywania tych danych. Nowela dostosowuje też rozporządzenie deklaracją do zmian, jakie wynikają z wprowadzenia obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Oznacza to między innymi:

  • zmianę wynikającą ze zmiany art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, która likwiduje podstawowy, 60–dniowy termin zwrotu VAT i wprowadza w to miejsce termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym skrócony do 40 dni,
  • zmianę dotyczącą wykazywania w ewidencji numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jeżeli taki numer został nadany (każdej fakturze wystawionej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur powinien być nadany numer identyfikujący z tego systemu, gdyż faktura ustrukturyzowana, zgodnie z definicją ustawową, to taka faktura, której nadano numer identyfikujący tę fakturę w KSeF),
  • określenie sposobu oznaczania faktur wystawianych w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur i w okresie trwania niedostępności do tego systemu również w przypadku, gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika.
  • wprowadzenia dodatkowych oznaczeń w pliku JPK dokumentów - BFK” - faktur elektronicznych i faktur w postaci papierowej wystawionych bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur oraz OFF”, które to oznaczenie wskazuje, iż z uwagi na brak aktywności systemu KSeF, faktura nie ma przydzielonego numeru identyfikującego KSeF i nie została przesłana do tego systemu.

Dodatkowo w projekcie rozporządzenia pojawiają się zapisy doprecyzowujące niektóre konstrukcje prawne.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało także nowe wzory struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją w dwóch wersjach:

  • JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie),
  • JPK_V7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie).

Zgodnie ze znowelizowaną w tym roku ustawą o VAT, obowiązek wystawiania faktur w KSeF ma wejść w życie od 1 lipca 2024 r. Początkowo będą nim objęci tylko czynni płatnicy VAT. Wystawcy faktur zwolnieni z VAT przedmiotowo (a więc ze względu na rodzaj świadczonych usług) lub podmiotowo (czyli ze względu na wartość sprzedaży) będą mieli dodatkowe pół roku na dostosowanie się do nowych przepisów. Obowiązkiem fakturowania w KSeF zostaną objęci od 1 stycznia 2025 r. Coraz częściej mówi się jednak, że czas, w jakim przedsiębiorcy muszą przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów, jest zbyt krótki. Pojawiają się też spekulacje, że wprowadzenie obowiązku korzystania z KSeF może zostać odroczone.