JPK_VAT a faktury wielopozycyjne, paragony, dokumenty zbiorcze, a dokumenty bez VAT, marżowe

W pliku JPK niezbędnym jest wyszczególnianie każdego dokumentu w osobnym wierszu. Zasada ta wynika z faktu, że podatnik musi wskazać numer dokumentu, na podstawie którego dokonuje wpisu w JPK. W efekcie takiego zabiegu:

  • Faktura z wieloma pozycjami w jej treści zostanie ujęta w jednym wierszu (jedną pozycją) i to niezależnie od rodzaju stawek i zasad opodatkowania wprowadzanych na tej fakturze,
  • Faktura zbiorcza (miesięczna, okresowa) zostanie ujęta jedną pozycją w JPK (w jednym wierszu),
  • Wiele faktur wystawianych na rzecz tego samego podatnika lub od tego samego podatnika – będzie księgowane osobno – każdy dokument w osobnym wierszu; nie można podsumowywać transakcji za dany okres z jednym kontrahentem i wprowadzać ich zbiorczo,
  • Paragony mogą być księgowane zbiorczo na podstawie raportów miesięcznych lub dziennych,
  • Faktury uproszczone dotyczące m.in. przejazdów za autostradę należy księgować na tych samych zasadach, co inne faktury (nie ma znaczenia że na dokumencie brak jest numeru kontrahenta – nabywcy); w praktyce przyjmuje się, że będą one mogły być ujmowane zbiorczo, jednym dokumentem, niemniej taki zabieg wynika wyłącznie z praktyki,
  • Dokumenty bez podatku VAT, w tym rachunki lub faktury od nievatowców – nie są księgowane w JPK VAT a ni w ewidencjach zakupu,
  • faktury VAT-RR księguje się po stronie nabyć (podatek do odliczenia),
  • faktury VAT-marża księgowane są: po stronie sprzedawcy od kwoty marży netto – podstawa opodatkowania to marża bez kwoty podatku, nie wprowadza się zatem całej wartości brutto z faktury; po stronie nabywcy – faktury VAT marża nie ujmuje się w JPK i ewidencji VAT.  

Uwaga

Zestawienie paragonów musi zostać ujęte w kwocie skorygowanej o ewentualne wystawione do paragonów faktury na rzecz podatników podatku VAT lub podatku od wartości dodanej. Zestawienia nie trzeba natomiast  umniejszać o faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych (konsumentów).

Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>