JPK_VAT ARCHIWUM

Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.

Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.

JPK_VAT a faktury wielopozycyjne, paragony, dokumenty zbiorcze, a dokumenty bez VAT, marżowe

W pliku JPK_VAT obowiązkowe było wyszczególnianie każdego dokumentu w osobnym wierszu. Zasada ta wynikała z faktu, że podatnik musial wskazać numer dokumentu, na podstawie którego dokonywał wpisu w JPK. W efekcie takiego zabiegu:

  • Faktura z wieloma pozycjami w jej treści była ujęta w jednym wierszu (jedną pozycją) i to niezależnie od rodzaju stawek i zasad opodatkowania wprowadzanych na tej fakturze,
  • Faktura zbiorcza (miesięczna, okresowa) była ujęta jedną pozycją w JPK (w jednym wierszu),
  • Wiele faktur wystawianych na rzecz tego samego podatnika lub od tego samego podatnika – była księgowana osobno – każdy dokument w osobnym wierszu; nie można podsumowywać transakcji za dany okres z jednym kontrahentem i wprowadzać ich zbiorczo,
  • Paragony mogły być księgowane zbiorczo na podstawie raportów miesięcznych lub dziennych,
  • Faktury uproszczone dotyczące m.in. przejazdów za autostradę należało księgować na tych samych zasadach, co inne faktury (nie ma znaczenia, że na dokumencie brak jest numeru kontrahenta – nabywcy); w praktyce przyjmowało się, że mogły być ujmowane zbiorczo, jednym dokumentem,
  • Dokumenty bez podatku VAT, w tym rachunki lub faktury od nievatowców – nie były księgowane w JPK VAT ani w ewidencjach zakupu,
  • faktury VAT-RR księgowało się po stronie nabyć (podatek do odliczenia),
  • faktury VAT-marża księgowane były: po stronie sprzedawcy od kwoty marży netto – podstawa opodatkowania to marża bez kwoty podatku, nie wprowadzało się zatem całej wartości brutto z faktury; po stronie nabywcy – faktury VAT marża nie ujmowało się w JPK i ewidencji VAT.  
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Uwaga

Zestawienie paragonów musiało zostać ujęte w kwocie skorygowanej o ewentualne wystawione do paragonów faktury na rzecz podatników podatku VAT lub podatku od wartości dodanej. Zestawienia nie trzeba natomiast  umniejszać o faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych (konsumentów).

 czytaj poradnik w zakresie faktur a JPK_V7 >