2023-04-26 | SLIM VAT 3 - zmiany w podatku VAT wchodzące w życie jako pierwsze

SLIM VAT 3 - zmiany w podatku VAT wchodzące w życie jako pierwsze

Pakiet zmian w ustawie o podatku VAT wprowadzany będzie etapami. Pierwsze zmiany dotyczyć będą przede wszystkim odpowiedzialności podatkowej oraz sankcji za błędy w podatku VAT.

Dodatkowa sankcja 30%, 20% lub 15% - zmiany

Począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia pakiety SLIM VAT 3 w dzienniku ustaw, obowiązuje reguła, że dodatkowe zobowiązanie w VAT z tytułu wystąpienia określonych uchybień w rozliczeniach, naliczane jest odpowiednio do wartości 30%, 20% lub 15% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Do czasu zmiany zobowiązanie to naliczane było wyłącznie w wartości 30%, 20% lub 15% występującego uszczuplenia podatkowego.

Ile podatku VAT zapłacę, czyli co ująć w JPK_V7

Dodatkowo, wprowadzane są zasady, jakie mają kierować się organy podatkowe wymierzając ostateczną wartość dodatkowego zobowiązania. Naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę:

  1. okoliczności powstania nieprawidłowości;
  2. rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na podatniku obowiązku, które skutkowało powstaniem nieprawidłowości;
  3. rodzaj, stopień i częstotliwość stwierdzanych dotychczas nieprawidłowości dotyczących nieprzedawnionych zobowiązań w podatku;
  4. kwotę stwierdzonych nieprawidłowości, w tym kwotę zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwotę zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe;
  5. działania podjęte przez podatnika po stwierdzeniu nieprawidłowości w celu usunięcia skutków nieprawidłowości.

Całość powyższych przesłanek ma wpłynąć na ostateczną wartość dodatkowego zobowiązania - podatnik może być ukarany zatem nawet minimalną kwotą z tytułu popełnionych nadużyć, nie może ona jednak przekroczyć dotychczas stosowanej wartości procentowej zobowiązania.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Dodatkowa sankcja 100% VAT - zmiany

Dodatkowo najbardziej dotkliwa sankcja w VAT - tj. dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% zaległego VAT (lub zwrotu VAT), naliczane jest po zmianie przepisów wyłącznie w zakresie, w jakim nieprawidłowość była skutkiem celowego działania podatnika lub jego kontrahenta, o którym podatnik miał wiedzę. Zatem nieświadomość, niewiedza lub brak przesłanki świadomości może uwolnić podatnika od sankcji w przypadku, gdy uszczuplenie w VAT wynika z faktury, która została wystawiona przez podmiot nieistniejący lub stwierdza czynności, które nie zostały dokonane lub podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością lub potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego tj. czynności sprzecznych z prawem cywilnym albo mających na celu obejście ustawy lub przeprowadzonych na podstawie oświadczenia złożonego dla pozoru.

Wprowadzane zmiany stosowane są również do postępowań podatkowych, kontroli podatkowych lub kontroli celno-skarbowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów slim VAT 3.

Kolejne zmiany wchodzić będą w życie 30 czerwca oraz 1 lipca i 15 września 2023 r. Ostatecznie całość zmiany w przepisach o VAT wejść ma w życie 1 stycznia 2024 r.

Rejestracja VAT a pliki JPK_V7 i deklaracje VAT