Błąd 419 - weryfikacja negatywna UPO - status w JPK

Jeżeli otrzymałeś status zwrotny - błąd 419, (wcześniej oznaczany także jako błąd 403) - sprawdź wysyłaną e-Deklarację udzielając odpowiedzi na kilka poniższych pytań. Być może pozwoli to znaleźć przyczynę - negatywnej weryfikacji Twojej e-Deklaracji.

Sprawdź czy wpisałeś/aś poprawną kwotę przychodu za rok 2019?

PIT-37 PIT-37 PIT-36 PIT-36 PIT-28 PIT-36L PIT-36L PIT-38 PIT-39 PIT-40A

Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie 403, sprawdź poprawność kwoty przychodu z deklaracji jaką składałeś w ubiegłym roku (za rok 2019). Kwota ta jest niezbędna do autoryzacji wysyłki aktualnie składanego przez Ciebie zeznania podatkowego. W przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku wpisz w odpowiednie pole - kwotę '0' (zero). Jeśli w roku ubiegłym składałeś:

W przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy w odpowiednie pole - wpisać kwotę '0' (zero).

Jeśli składana była korekta zaznania za 2019 rok i kwota przychodu na korekcie była inna niż na pierwszym złożonym zeznaniu, wówczas do autoryzacji wysyłki należy podać kwotę przychodu ze złożonej korekty za 2019r.

Jeżeli znalazłeś już błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

Następnie należy poszukać deklarację roczną, którą składała ta sama osoba (firma) za rok 2019. Jeśli ta osoba (firma) składała kilka deklaracji np. PIT-37 (lub PIT-36) i PIT-38, należy poszukać jedną dowolną z tych deklaracji - nie wolno sumować kwot przychodów z kilku deklaracji!

Jeśli to była deklaracja wspólna małżonków  np. PIT-37 lub PIT-36, należy sprawdzić, czy na deklaracji PIT za 2019 rok ta sama osoba była wpisana również na pierwszej pozycji jako główny podatnik, czy jako małżonek – nie wolno sumować kwot przychodów małżonków!

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Czy na pewno wpisałeś/aś dokładnie kwotę za rok 2019?

Sprawdź czy na pewno podałeś/aś całą kwotę z groszami, np. 56122,12 ?

Nie należy zaokrąglać tej kwoty do pełnych złotych!

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

Czy wpisałeś/aś kwotę przychodów PODATNIKA za rok 2019?

Nie należy wpisywać sumy przychodów małżonka i podatnika, tylko dokładną kwotę przychodów tego samego podatnika.
Jeśli w zeszłym roku ten podatnik był wpisany jako małżonek - należy oczywiście wpisać dane przychodu z sekcji małżonka. 

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

Czy może wpisałeś/aś kwotę - zero (0,00 zł) - jako przychód za rok 2019?

Taką kwotę mogą wpisać tylko osoby, które w deklaracji składanej w ubiegłym roku za 2019 rok, nie miały żadnych przychodów.

Nawet jeśli nie wysyłałeś w zeszłym roku PITu elektronicznie, ale składałeś w urzędzie deklarację za rok 2019 w wersji papierowej to i tak należy wpisać faktyczny przychód podatnika z tej deklaracji za rok 2019.

Jeśli składałeś w zeszłym roku np. PIT-37, a w tym roku składasz PIT-36, to należy wziąć kwotę przychodu ze złożonego w zeszłym roku z PIT-37.

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

Czy wpisałeś/aś na pewno poprawny numer NIP/PESEL?

Być może wpisałeś/aś nieprawidłowy identyfikator podatkowy numer PESEL lub NIP podatnika - np. NIP pracodawcy lub identyfikator podatkowy współmałżonka?

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, wpisz na deklaracji numer PESEL zamiast NIP.

Pamiętaj, że należy podać tylko jeden numer identyfikacyjny:

  • numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług albo niebędących płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
  • NIP w przypadku pozostałych podmiotów.

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

Czy wpisałeś/aś na pewno poprawnie imię/nazwisko?

Być może błędnie wpisałeś/ą nazwisko podatnika (literówka) lub wpisałeś/aś je omyłkowo bez polskich liter np. Gwozdz zamiast Gwóźdź lub może masz nazwisko dwuczłonowe i błędnie wpisałeś/aś np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak lub wpisałeś/aś ze spacjami Kowalska - Nowak lub może błędnie wpisałeś/aś pierwsze imię podatnika z literówką np. Jaeck zamiast Jacek lub wpisałeś/aś bez polskich liter np. Lukasz zamiast Łukasz lub może wpisałeś/aś w polu Pierwsze imię dodatkowo niepotrzebnie drugie imię lub może błędnie wpisałeś nazwisko w pozycji dla pierwszego imienia, a imię tam gdzie nazwisko lub może w ostatnim roku zmieniałaś/eś nazwisko? Czy sprawdzałeś, czy aktualizowane były wtedy Twoje dane w Twoim Urzędzie Skarbowym?

Czy na pewno poprawnie wpisana jest Twoja data urodzenia? czy może przez pomyłkę wpisana została data urodzenia małżonka przy podatniku?

Jeżeli znalazłeś błąd - popraw i wyślij ponownie e-Deklarację!

Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, a mimo to nadal deklaracja otrzymuje status 419, to najprawdopodobniej system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów ma inne dane. Skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym i sprawdź, czy Twoje dane identyfikacyjne są w bazie urzędu wpisane poprawnie. W każdej chwili możesz skorygować swoje dane w systemie e-Deklaracje składając w swoim Urzędzie Skarbowym druk aktualizacji danych identyfikacyjnych ZAP-3 lub NIP-7.