UPO - JPK Statusy wysyłanych plików

Każdy wysyłany plik JPK po wysyłce otrzymuje swój numer referencyjny dokumentu. Po tym numerze referencyjnym deklaracja jest identyfikowana na serwerze Ministerstwa, sprawdzany jest jej status i odbierane jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Statusy mogą mieć następującą numerację:

1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)

2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu

4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

UPO - JPK Specyfikacja statusów wysyłki

Pliki JPK mogą posiadać następujące, szczegółowe specyfikacje statusów wysyłki: 

100 - Rozpoczęto sesję przesyłania plików.

101 - Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.

120 - Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.

200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.

Dokument został przyjęty przez serwer Ministerstwa i zostanie przekazany do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wskazanego w tym dokumencie (jeżeli nie znasz kodu twojego urzędu skarbowego znajdziesz go w bazie na e-pity). Weryfikacja dokumentu nie wykazała błędów. Dla dokumentu zostało wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

300 - Nieprawidłowy numer referencyjny.

401 - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.

Przesłany dokument nie jest zgodny z opisującym go schematem xsd. Prosimy o wysłanie zgłoszenia błędu do naszego serwisu z poziomu programu przez opcję Status wysyłki -> zgłoś problem -> zgłoś problem wraz z danymi xml. Nasi konsultanci pomogą poprawić błąd w pliku JPK i będzie można ponowić jego wysyłkę.

402/420 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu - szczegółowy opis błędu.

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem.

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został odwołany lub zawieszony i umieszczony przez centrum certyfikacji na liście odwołanych lub zawieszonych certyfikatów (lista CRL). Jeśli kończy się okres ważności certyfikatu i został wystawiony już nowy, wówczas przy wysyłce z tym starym certyfikatem może się pojawić kod Statusu 405. Oznacza to, że ten certyfikat już został odwołany przez wystawcę i konieczne jest ponowne wysyłanie pliku JPK z nowym e-Podpisem.

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydane przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez serwer Ministerstwa. Konieczne jest zakupienie nowego podpisu elektronicznego dopuszczonego do autoryzacji wysyłki e-Deklaracji i plików JPK przez Ministerstwo Finansów. Szczegóły znajdą Państwo na stronie https://www.podatki.gov.pl/media/5060/oprogramowanie-do-podpisu-konfiguracja-dla-edeklaracje_v20190625.pdf  

407 - Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX

Otrzymanie takiego statusu oznacza, że bramka JPK rozpoznała, że został wysłany identyczny plik XML JPK jaki był wysłany wcześniej i nie zostanie on przekazany dalej do właściwego Urzędu Skarbowego. Konieczne jest utworzenie i wysłanie kolejnej korekty z podaną przyczyną składania korekty (aby wysyłany plik XML JPK minimalnie różnił się od poprzedniego wysłanego). Wówczas tak wysłana korekta pliku JPK otrzyma swoje własne UPO z bieżącą datą wysłania i zostanie przesłana dalej do US.

408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.

Serwer Ministerstwa podjął kilkukrotną próbę przeprowadzenia formalnej weryfikacji – zakończoną negatywnie. Na skutek pojawienia się błędu, którego system nie może zakwalifikować do znanej mu kategorii, dokument jest uznany za nieprawidłowy bez możliwości wskazania jednej przyczyny błędu. Prosimy o sprawdzenie, czy w Państwa programie do e-Podpisu jest ustawiona poprawnie konfiguracja.

410 - Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.

412 - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.

413 - Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

415 - Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

417 - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. Błąd odszyfrowania danych autoryzujących.

418 - Weryfikacja negatywna - dane autoryzujące niezgodne ze schematem XSD.

419 - Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących.

Jeżeli otrzymałeś status zwrotny - błąd 419 - sprawdź wysyłaną e-Deklarację udzielając odpowiedzi na kilka pytań, być może pozwoli to znaleźć przyczynę >

Jeśli dokument jest podpisywany za pomocą kwoty przychodu z deklaracji PIT składanej w ubiegłym roku:

Prosimy poszukać deklarację roczną (PIT-37/36/36L itd) za 2022 rok (składaną w 2023 roku) i przepisać z niej odpowiednią kwotę:

 • PIT-37 (29) - pole 83 (lub 44, lub 46, lub 48, lub 50), jeśli był podatnikiem,
  albo pole 118 (lub 45, lub 47, lub 49, lub 51), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-36 (30) - pole 147 (lub 79, lub 81, lub 83, lub 85 lub 87), jeśli był podatnikiem, albo pole 209 (lub 80, lub 82, lub 84, lub 86, lub 88), jeżeli w zeznaniu za 2022 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-28 (25) - pole 62 (lub 20, lub 22, lub 24),
 • PIT-36L (19) - pole 28 lub pole 33 (lub 23, lub 25, lub 27)
 • PIT-38 (16) - pole 24 lub pole 34,
 • PIT-39 (12) - pole 20,
 • PIT-40A (21) – pole 36 lub 38, lub 40, lub 42, lub 44, lub 46, lub 47, lub 48, lub 49, lub 50.

Błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu).

Jeśli dokument jest podpisywany przez ePUAP lub podpisem kwalifikowanym:

Weryfikacja podpisu elektronicznego zakończyła się negatywnie wskutek np.: niezgodności standardu użytego podpisu (wymagany jest XAdES lub PKCS#7), użycia podpisu z nieobsługiwanym przez serwer Ministerstwa rozszerzeniem krytycznym błędów w strukturze dokumentu uniemożliwiających wyodrębnienie podpisu elektronicznego modyfikacji zawartości podpisanego dokumentu lub podpisu już po jego złożeniu. Jeśli ten status utrzymuje się dłuższy czas prosimy o kontakt z pomocą techniczną Ministerstwa http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/kontakt, gdyż czasem taka sytuacja może być spowodowana pracami serwisowymi prowadzonymi na serwerach JPK Ministerstwa.

420/402- Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu - szczegółowy opis błędu.

422 - Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną.

423 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów.

W przypadku podpisu kwalifikowanego wydanego przez polskie centrum certyfikacji, do prawidłowej weryfikacji podpisu na JPK_V7M lub JPK_V7K, - certyfikat powinien zawierać PESEL lub NIP właściciela podpisu.

Podpisanie JPK podpisem kwalifikowanym bez PESEL lub NIP będzie skutkować zakończeniem przetwarzania dokumentu z kodem błędu 423.

1. Jeśli jest to podpis Profilem Zaufanym przez ePUAP, zwykle wystarczy ponownie podpisać i wysłać.
2. Jeśli jest to podpis elektroniczny i jeśli jest podpisywanie w naszym programie fillup, należy zgłosić do nas ten błąd wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: serwis@fillup.pl
3. Jeśli podpisywanie programem zewnętrznym, trzeba poprawnie ustawić konfigurację podpisywania plików XML wg instrukcji:

https://www.fillup.pl/pomoc-fillup/wysylka-edeklaracji-wysylka-epuap/brak-epodpisu-rejestracja-podpisu-w-systemie-windows/#link_298464  

424 - Weryfikacja negatywna – dokument nie może być podpisany z użyciem danych autoryzujących.

500 - Błąd może być wywołany chwilowym brakiem dostępu do bramki plików JPK Ministerstwa Finansów. Proszę spróbować ponowić wysyłkę w godzinach wieczornych lub jutro. Gdyby błąd pojawił się ponownie, należy się skontaktować z infolinią Ministerstwa Finansów.

503 - Błąd oznacza, że trwają aktualnie prace serwisowe na serwerze Ministerstwa Finansów. Proszę spróbować ponowić wysyłkę za kilka godzin. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z infolinią KIS:

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Postępowanie w przypadku braku UPO mimo przesłania pliku JPK

Jeśli wysyłany plik JPK bardzo długo jest na statusie 120,  301 lub innym określającym, że dokument jest na serwerze Ministerstwa w trakcie weryfikacji i jeśli długo nie odbiera się do niego UPO, można kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z infolinią Ministerstwa:http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/kontakt

Chcąc wysłać zgłoszenie e-mailowe należy podać numer referencyjny wysyłanego pliku JPK i opisać całą sytuację, kiedy JPK był wysyłany i z czym dokładnie jest problem. 

Warto również od czasu do czasu zaglądać na stronę komunikatów zamieszczanych przez Ministerstwo https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/gdyż czasem dłuższy czas oczekiwania na UPO jest związany z pracami serwisowymi prowadzonymi na serwerach Ministerstwa Finansów.

Wysyłane pliki JPK przez autoryzację przy użyciu Profilu Zaufanego mają dużo dłuższy czas weryfikacji i oczekiwania na odbiór UPO niż pliki JPK wysyłane przy użyciu e-Podpisu.

W każdej chwili samodzielnie można sprawdzić na jakim statusie jest aktualnie wysyłany plik JPK na serwerze Ministerstwa. W tym celu należy pobrać plik do odbioru UPO JPK ze strony http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/UPO_JPK.PDF, wkleić do niego numer referencyjny wysłanego dokumentu i sprawdzić status wysyłki. Numer referencyjny wysyłanego pliku JPK jest widoczny w programie fillUp przy każdym wysyłanym pliku JPK w zakładce Status.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

UPO - JPK e-Sprawozdania Finansowe - statusy wysyłanych plików

120 - Sesja została rozpoczęta.

121 - Pliki zostały przesłane.

122 - Sesja została zakończona.

130 - Sprawozdanie zostało wysłane.

200 - Przetwarzanie zakończone. Wygenerowane UPO.

201 - Przetwarzanie zakończone. Bez potwierdzenia.

300 - Nieprawidłowy numer referencyjny.

301 - Weryfikacja podpisów - przetwarzanie.

302 - Weryfikacja podpisów - przetwarzanie.

310 - Weryfikacja podpisów - sukces.

410 - Weryfikacja podpisów - błąd.

Status zostanie zwrócony w przypadku:

 • nieprawidłowego podpisu dla dokumentu init
 • nieważnego podpisu dla dokumentu init
 • braku podpisu dla dokumentu init
 • przekroczonej maksymalnej liczby (10) podpisów dla dokumentu init

311 - Przetwarzanie pakietu - przetwarzanie.

312 - Przetwarzanie pakietu - przetwarzanie.

320 - Przetwarzanie pakietu - sukces.

420 - Przetwarzanie pakietu - błąd.

Status zostanie zwrócony w przypadku:

 • nieprawidłowego semantycznie dokumentu init
 • braku pliku pakietu zip
 • nieprawidłowego wektora inicjalizacyjnego
 • nieprawidłowego klucza symetrycznego
 • zastosowania nieprawidłowego certyfikatu szyfrującego

321 - Przetwarzanie metadanych - przetwarzanie.

322 - Przetwarzanie metadanych - przetwarzanie.

330 - Przetwarzanie metadanych - sukces.

430 - Przetwarzanie metadanych - błąd.

Status zostanie zwrócony w przypadku:

 • nieczytelnego pliku zip
 • nieprawidłowego semantycznie dokumentu meta (eSPR_metrics.xml)
 • braku pliku dokumentu meta (eSPR_metrics.xml)
 • braku tag-a lista plików w dokumencie meta (eSPR_metrics.xml)
 • przekroczenia maksymalnej (10) liczby plików zawartych w paczce zip
 • przekroczenia maksymalnego (50MB) rozmiaru pliku dokumentu sprawozdania xml zawartego w paczce
  zip
 • nieprawidłowego numeru NIP zawartego w dokumencie meta (eSPR_metrics.xml)
 • braku pliku zadeklarowanego w dokumencie meta (eSPR_metrics.xml)

331 - Weryfikacja sprawozdania - przetwarzanie.

332 - Weryfikacja sprawozdania - przetwarzanie.

333 - Weryfikacja sprawozdania - przetwarzanie.

340 - Weryfikacja sprawozdania - sukces.

440 - Weryfikacja sprawozdania - błąd.

Status zostanie zwrócony w przypadku:

 • nieprawidłowego skrótu dokumentu sprawozdania xml na podstawie zadeklarowanej wartości w
  dokumencie meta (eSPR_metrics.xml)
 • dokumentu sprawozdania xml sporządzonego w schemie wykraczającym poza zaimplementowany zakres
 • nieprawidłowego semantycznie dokumentu sprawozdania xml
 • nieprawidłowego podpisu dla dokumentu sprawozdania xml
 • braku podpisu dla dokumentu sprawozdania xml
 • przekroczonej maksymalnej liczby (10) podpisów dla dokumentu sprawozdania xml

341 - Generowanie UPO - przetwarzanie.

342 - Generowanie UPO - przetwarzanie.

350 - Generowanie UPO - sukces.

450 - Generowanie UPO - błąd.