Metody przekazania plików JPK oraz e-podpis

Jednolity Plik Kontrolny w JPKomat można podpisywać:

O ile bezpiecznym podpisem elektronicznym posługiwać się może wyłącznie dana osoba fizyczna, to konto w ePUAP założone może zostać zarówno dla osoby fizycznej, jak i dla podatnika - osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowiści prawnej. Tworzenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika zarejestrowanego (czyli osoby fizycznej posiadającej już konto w ePUAP) działającego w imieniu podmiotu i wymaga podania:

  • nazwy podmiotu
  • identyfikatora podmiotu;
  • numeru REGON, jeżeli został nadany temu podmiotowi.
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Weryfikacja danych w trakcie zakładania profilu zaufanego może odbywać się online lub poprzez wizytę w punkcie weryfikującym podatnika. 

Korzystanie z e-podpisu wymaga okresowej aktualizacji i jest odpłatne. W przypadku założenia i korzystania z profilu zaufanego jak i dalszego korzystanie - nie zmusza do wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Wysyłka JPK_V7 oraz pozostałych plików JPK podpisanych profilem zaufanym ePUAP odbywać może się z poziomu aplikacji fillup. Po przygotowaniu ewidencji, podatnik uzyska informację o rodzaju podpisu, jaki może zastosować (e-podpis lub profil zaufany). Alternatywą dla takiego rozwiązania pozostaje oczywiście również export przygotowanego pliku w programie fillup i wysłanie go z poziomu własnego konta na platformie ePUAP.   

UWAGA brak e-podpisu - elektroniczne nośniki danych

Z e-podpisu lub ePUAP nie muszą korzystać podmioty, które nie wysyłają, lecz przekazują dane w pliku XML na elektronicznych nośnikach danych oraz podmioty, które nie będą zobowiązane do przekazywania ewidencji na rzecz organów skarbowych (np. drobni przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia w VAT, którzy nie korzystają przy sporządzaniu księgowości z programów komputerowych). W przypadku plików JPK_V7 wysyłka elektroniczna (czyli e-podpis lub ePUAP) będą konieczne bo pliku nie można dostarczać na elektronicznym nośniku danych.