Metody przekazania plików JPK oraz e-podpis

Jednolity Plik Kontrolny w JPKomat można podpisywać:

O ile bezpiecznym podpisem elektronicznym posługiwać się może wyłącznie dana osoba fizyczna, to konto w ePUAP założone może zostać zarówno dla osoby fizycznej, jak i dla podatnika - osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowiści prawnej. Tworzenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika zarejestrowanego (czyli osoby fizycznej posiadającej już konto w ePUAP) działającego w imieniu podmiotu i wymaga podania:

  • nazwy podmiotu
  • identyfikatora podmiotu;
  • numeru REGON, jeżeli został nadany temu podmiotowi.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Weryfikacja danych w trakcie zakładania profilu zaufanego może odbywać się online lub poprzez wizytę w punkcie weryfikującym podatnika. 

Korzystanie z e-podpisu wymaga okresowej aktualizacji i jest odpłatne. W przypadku założenia i korzystania z profilu zaufanego jak i dalszego korzystanie - nie zmusza do wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Wysyłka JPK_V7 oraz pozostałych plików JPK podpisanych profilem zaufanym ePUAP odbywać może się z poziomu aplikacji fillup. Po przygotowaniu ewidencji, podatnik uzyska informację o rodzaju podpisu, jaki może zastosować (e-podpis lub profil zaufany). Alternatywą dla takiego rozwiązania pozostaje oczywiście również export przygotowanego pliku w programie fillup i wysłanie go z poziomu własnego konta na platformie ePUAP.   

UWAGA brak e-podpisu - elektroniczne nośniki danych

Z e-podpisu lub ePUAP nie muszą korzystać podmioty, które nie wysyłają, lecz przekazują dane w pliku XML na elektronicznych nośnikach danych oraz podmioty, które nie będą zobowiązane do przekazywania ewidencji na rzecz organów skarbowych (np. drobni przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia w VAT, którzy nie korzystają przy sporządzaniu księgowości z programów komputerowych). W przypadku plików JPK_V7 wysyłka elektroniczna (czyli e-podpis lub ePUAP) będą konieczne bo pliku nie można dostarczać na elektronicznym nośniku danych.