Podpis pliku JPK_V7. Autoryzacja bez e-podpisu

Pliki JPK_V7M i JPK_V7K mogą być wysyłane z użyciem podpisu kwalifikowanego lub z użyciem podpisu zaufanego opartego o system danych uwierzytelniających podatnika. Ta druga opcja dostępna jest wyłącznie dla podatników będących osobami fizycznymi. Wysyłka powyższych deklaracji jest oparta o zestaw cech informacyjnych podatnika, uwierzytelniających go jako osobę uprawnioną do wysyłki. Dane, które trzeba przygotować przed wysyłką przez internet deklaracji VAT to:

 • identyfikator podatkowy NIP;
 • imię (pierwsze);
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • kwota przychodu wskazana w deklaracji podatkowej PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-40/40A, PIT-37, PIT-38 za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są przesyłane deklaracje VAT, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy w roku tym nie została złożona żadna deklaracja. Nie chodzi przy tym o dane z deklaracji VAT, lecz z deklaracji PIT.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Z użyciem danych uwierzytelniających, podpisać można:

 • plik JPK_V7,
 • korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D - złożonych przed 1.10.2020,
 • korkety plików JPK_VAT(3) - wysłanych przed 1.10.2020,
 • (VAT-8),
 • (VAT-9M);
 • deklarację dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);
 • deklarację dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
 • skróconą deklarację dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
 • informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);
 • informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);
 • informację podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27);
 • informację podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);
 • korektę informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK).