JPK a UPO – oznaczenia błędów wysyłki, status wysyłki JPK

Właściwie przygotowany plik JPK zostanie przetworzony przez system Ministerstwa Finansów, a wysyłce nadany zostanie status 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO". W przypadku błędów pojawić się mogą następujące statusy sugerujące od razu określone działania ze strony wysyłającego.

Błędy pojawiające się w trakcie wysyłki nie są związane z treścią przesyłanego pliku, w tym nie obejmują niezgodności zgłaszanych danych pomiędzy ewidencjami VAT i plikami JPK_V7, a danymi wskazywanymi w deklaracji VAT. Za takie błędy podatnik odpowiada przed organami skarbowymi – tzn. musi samodzielnie po wysyłce pliku skorygować go lub wyjaśnić niezgodności z organem skarbowym (kontrola podatkowa, czynności sprawdzające itp.).

Nr błędu Komunikat Zalecane działanie
0 (zero) „Połączenie podstawowe zostało zakończone. Wystąpił nieoczekiwany błąd przy wysyłaniu" albo NULL albo „Wystąpił błąd podczas pobrania UPO" chwilowy brak połączenia z bramką JPK; warto spróbować wysłać pliku JPK_V7 ponownie, czy też ponownie pobrać UPO.
401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania
404 Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak). Kontrola objąć powinna stosowanie, w tym danych podpisu elektronicznego oraz jego ważność e-podpisu (lub profilu ePUAP)
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »
405 Dokument z odwołanym certyfikatem. Sprawdzić, czy certyfikat jeszcze jest ważny, czy też utracił swoją ważność
406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą. Kłopot certyfikatu wynika ze stosowania niewłaściwego e-podpisu lub jego nieaktualizacji
407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX Możliwe jest skorygowanie dokumentu, wysyłka duplikatu nie jest możliwa
408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania
410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.  
412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania
413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością. Dotyczy sum kontrolnych – należy ponownie sprawdzić, czy sumowania poszczególnych kwot w JPK odbyły się poprawnie
415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie. Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania
417 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. Błąd odszyfrowania danych
autoryzujących
 
418 Weryfikacja negatywna - dane autoryzujące niezgodne ze schematem XSD  
419 Dokument z niepoprawnym podpisem. Kontrola objąć powinna stosowanie, w tym danych podpisu elektronicznego oraz jego ważność e-podpisu (lub profilu ePUAP)
Jeżeli otrzymałeś status zwrotny - błąd 419 - sprawdź wysyłaną e-Deklarację udzielając odpowiedzi na kilka pytań, być może pozwoli to znaleźć przyczynę >
420/402 Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu  Aby móc przesłać plik JPK w imieniu innej firmy/osoby przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, należy mieć pełnomocnictwo na druku UPL-1 do wysyłki elektronicznej. Więcej informacji na fillup.pl
422 Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną  
423 Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów 1. Jeśli jest to podpis Profilem Zaufanym przez ePUAP, zwykle wystarczy ponownie podpisać i wysłać.
2. Jeśli jest to podpis elektroniczny i jeśli jest podpisywanie w naszym programie fillup, należy zgłosić do nas ten błąd wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: serwis@fillup.pl .
3. Jeśli podpisywanie programem zewnętrznym, trzeba poprawnie ustawić konfigurację podpisywania plików XML wg instrukcji:

https://www.fillup.pl/pomoc-fillup/wysylka-edeklaracji-wysylka-epuap/brak-epodpisu-rejestracja-podpisu-w-systemie-windows/#link_298464 
424 Weryfikacja negatywna – dokument nie może być podpisany z użyciem danych autoryzujących  
---- „Brakująca przestrzeń nazwy JPK" plik jest wysyłany na nieprawidłowej wersji struktury pliku JPK_V7 lub gdy występują błędy w strukturze przygotowanej przez systemy komercyjne.
300 wyszukiwanie statusu dokumentu sprawdzanie statusu dokumentu przy użyciu formularza UPO dostępnego na stronie Portalu Podatkowego w zakładce e-Deklaracje, dedykowanego do sprawdzenia statusu deklaracji, a nie plików JPK_V7.
100 Status przetwarzania wysłanego pliku JPK Komunikat wskazuje, że rozpoczęto sesję przesyłania pliku. Po zakończonej wysyłce dokument otrzymuje status „120 – Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu". W przypadku dłuższego utrzymywania się statusu „100" zaleca się ponowną wysyłkę.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »