Wysyłka plików JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Przygotowanie plików JPK_V7M oraz JPK_V7K - format XSD, pliki XML 

Przedsiębiorcy muszą przygotować do wysyłki plik według określonego standardu. Oczywiście w praktyce to program księgowy powinien spełniać warunki exportu księgowości w formacie pliku JPK, niemniej przedsiębiorca musi korzystać z takich rozwiązań, które powyższy warunek – wymaganie – spełniają.

Po stronie przedsiębiorcy (korzystającego z programów księgowych czy systemów ERP) leży obowiązek, by plik JPK przygotowany był w formacie XML zgodnym z formatem XSD, przy czym schemat podany jest przez Ministerstwo Finansów: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Oznacza to, że plik XML musi posiadać tak pogrupowane treści i dane, by odpowiadać standardowi, w jakim informacje powinny być przedstawiane Ministerstwu Finansów. Wdrożone muszą zostać zatem schematy zgodne ze wzorami ksiąg podatkowych, a dane importowane powinny być do odpowiednich kolumn plików JPK z prowadzonych ksiąg i dokumentów.

Schematy plików XML udostępnione zostały przez Ministerstwo Finansów. Na ich podstawie tworzone musi być oprogramowanie, które pozwalać będzie eksportować dane z własnych programów księgowych do plików JPK: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Każdy z dokumentów opisanych właściwym schematem ma stanowić osobny plik XML. W efekcie jeśli organ podatkowy zażąda dostarczenia np. księgi podatkowej wraz z dokumentami księgowymi, to spowoduje to konieczność wysyłki wielu plików XML.

Skompresowane pliki będą szyfrowane. Do szyfrowania plików wykorzystany będzie algorytm AES256, z kluczem szyfrującym wygenerowanym po stronie przedsiębiorcy. Po dokonaniu wysyłki podpisanych podpisem kwalifikowanym oraz przekazaniu danych, wysyłający pliki JPK przedsiębiorca, otrzyma potwierdzenie odbioru (UPO plików JPK).

Przykładowe pliki do pobrania JPK_V7M oraz JPK_V7K:


zobacz jak wypełnić JPK_V7M oraz JPK_V7K - instrukcja krok po kroku »
zobacz przykład rozliczenia JPK_V7M z ewidencjami VAT, częścią deklaracyjną oraz gotowym plikiem JPK_V7M XML »

Przykładowe pliki do pobrania JPK_VAT - rozliczenia do 09.2020 r.:

 archiwalne poradniki dotyczące wysłki plików JPK_VAT »

Wysyłka plików JPK w programie fillup dostępna jest tylko na platformie Windows.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

API fillup - przyjazna wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K

Do programu fillup możesz wczytać pliki XML w standardzie JPK (bez ograniczeń liczby pozycji). Aplikacja automatycznie zweryfikuje poprawność wczytanych danych i wyświetli miejsca błędu w importowanym pliku XML.
Poprawnie zweryfikowany plik JPK wyślesz wygodnie z fillup tak jak e-deklaracje z pełną obsługą statusu i historią wysyłek. 
Program można łatwo wywołać z innego programu księgowego, (linii komend) z odpowiednimi parametrami dostosowując go do swoich potrzeb.
Informacje dotyczące API wysyłki JPK w fillUp znajdziesz tutaj: https://secure.fillup.pl/jpk-api-jednolity-plik-kontrolny-w-fillup