Wysyłka plików JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Przygotowanie plików JPK_V7M oraz JPK_V7K - format XSD, pliki XML 

Przedsiębiorcy muszą przygotować do wysyłki plik według określonego standardu. Oczywiście w praktyce to program księgowy powinien spełniać warunki exportu księgowości w formacie pliku JPK, niemniej przedsiębiorca musi korzystać z takich rozwiązań, które powyższy warunek – wymaganie – spełniają.

Po stronie przedsiębiorcy (korzystającego z programów księgowych czy systemów ERP) leży obowiązek, by plik JPK przygotowany był w formacie XML zgodnym z formatem XSD, przy czym schemat podany jest przez Ministerstwo Finansów: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Oznacza to, że plik XML musi posiadać tak pogrupowane treści i dane, by odpowiadać standardowi, w jakim informacje powinny być przedstawiane Ministerstwu Finansów. Wdrożone muszą zostać zatem schematy zgodne ze wzorami ksiąg podatkowych, a dane importowane powinny być do odpowiednich kolumn plików JPK z prowadzonych ksiąg i dokumentów.

Schematy plików XML udostępnione zostały przez Ministerstwo Finansów. Na ich podstawie tworzone musi być oprogramowanie, które pozwalać będzie eksportować dane z własnych programów księgowych do plików JPK: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Każdy z dokumentów opisanych właściwym schematem ma stanowić osobny plik XML. W efekcie jeśli organ podatkowy zażąda dostarczenia np. księgi podatkowej wraz z dokumentami księgowymi, to spowoduje to konieczność wysyłki wielu plików XML.

Skompresowane pliki będą szyfrowane. Do szyfrowania plików wykorzystany będzie algorytm AES256, z kluczem szyfrującym wygenerowanym po stronie przedsiębiorcy. Po dokonaniu wysyłki podpisanych podpisem kwalifikowanym oraz przekazaniu danych, wysyłający pliki JPK przedsiębiorca, otrzyma potwierdzenie odbioru (UPO plików JPK).

Przykładowe pliki do pobrania JPK_V7M (2) oraz JPK_V7K (2): 

Przykładowe pliki do pobrania JPK_V7M oraz JPK_V7K:


zobacz jak wypełnić JPK_V7M oraz JPK_V7K - instrukcja krok po kroku »
zobacz przykład rozliczenia JPK_V7M z ewidencjami VAT, częścią deklaracyjną oraz gotowym plikiem JPK_V7M XML »

Przykładowe pliki do pobrania JPK_VAT - rozliczenia do 09.2020 r.:

 archiwalne poradniki dotyczące wysłki plików JPK_VAT »

Wysyłka plików JPK w programie fillup dostępna jest tylko na platformie Windows.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

CUK (2) Informacja w sprawie opłaty od środków spożywczych

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. podmioty sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzące sprzedaż detaliczną napojów (producenci, podmioty nabywające napoje w ramach WDT lub w ramach importu) lub zamawiające produkcję napojów słodzonych u producentów, zmuszone są ponosić dodatkową opłatę cukrową. Opłata składa się z następujących części:

  1. 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008 (tj. za zawartość słodzików),
  2. 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju, a maksymalna opłata wyniesie 1,2 zł na litr napoju. Opłata musi być wykazana na informacji CUK (2). Wysyłki informacji dokonać należy w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu jej naliczenia.

Plik powinien być przygotowany w formacie XML zgodnym z formatem XSD, przy czym schemat podany jest przez Ministerstwo Finansów w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde 

Przykładowe pliki do pobrania CUK (2):

Uwaga - proszę zwrócić uwagę, czy antywirus wyłączył /usunął makra w pliku - przykład pliku CUK.xlsm

Archiwalne przykłady plików do pobrania CUK (1):

 

 Poradnik - podatek cukrowy - deklaracja JPK CUK-2 - opłata od środków spożywczych >
Dokumentacja - pomoc na fillup.pl - wypełnianie CUK ’Część analityczna przy pomocy programu Excel >

API fillup - przyjazna wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K

Do programu fillup możesz wczytać pliki XML w standardzie JPK (bez ograniczeń liczby pozycji). Aplikacja automatycznie zweryfikuje poprawność wczytanych danych i wyświetli miejsca błędu w importowanym pliku XML.
Poprawnie zweryfikowany plik JPK wyślesz wygodnie z fillup tak jak e-deklaracje z pełną obsługą statusu i historią wysyłek. 
Program można łatwo wywołać z innego programu księgowego, (linii komend) z odpowiednimi parametrami dostosowując go do swoich potrzeb.
Informacje dotyczące API wysyłki JPK w fillup znajdziesz tutaj: https://secure.fillup.pl/jpk-api-jednolity-plik-kontrolny-w-fillup