2021-05-05 | Zmiany w JPK_V7 przesunięte? Przepisy rozporządzenia nie obowiązują w kwietniu

Zmiany w JPK_V7 przesunięte? Przepisy rozporządzenia nie obowiązują w kwietniu

Szerokie zmiany w JPK_V7, które miały obowiązywać już w stosunku do plików przygotowywanych za kwiecień 2021 r. nie mają podstawy prawnej. Rozporządzenie, które miało je wprowadzić, nie zostało opublikowane, stąd pliki JPK_V7M za kwiecień składane powinny być według dotychczasowych zasad. Nie można się również spodziewać, aby JPK_V7 zostało zmienione w II kwartale – inaczej poszczególne miesiące byłyby raportowane według różnych zasad, a to tym bardziej skomplikowałoby zasady ewidencji VAT z użyciem jednolitego pliku kontrolnego.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Opublikowany w rządowym centrum legislacji projekt rozporządzenia z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (link: https://legislacja.gov.pl/projekt/12344751/katalog/12772912#12772912) miało wprowadzić cały szereg zmian w zasadach wypełniania jednolitych plików kontrolnych. W szczególności zmianie ulec miały zasady oznaczania GTU towarów i usług, raportowania transakcji powiązanych, ujęcia paragonów, przekazywania informacji o dobrowolnie wykonanej płatności podzielonej, czy też o korektach faktur. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Zgodnie z przepisami przejściowymi, większość zmian wprowadzanych w rozporządzeniu podatnicy mieli stosować począwszy od rozliczeń za kwiecień 2021 r.

Zmiany nie zostały jednak opublikowane w dzienniku ustaw do końca kwietnia. Oznacza to, że nowelizacja nie będzie obowiązywała co najmniej do wprowadzenia przepisów przejściowych, które w nowy sposób ustalą termin wejścia w życie treści rozporządzenia.

Bilety komunikacyjne oraz na przejazd autostradą fakturami już obecnie?

W rozporządzeniu ustalone zostało m.in. prawo do korzystania przy odliczeniach i naliczeniach VAT w JPK_V7 z biletów komunikacyjnych jako faktur (tj. z dokumentów dokumentujących przejazd autostradą płatną lub faktur dokumentujących przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami). Pisaliśmy o tych zmianach tutaj.

W Rządowym Centrum Legislacji pojawiło się bowiem inne rozporządzenie, które tę sprawę reguluje osobno i niezależnie od terminu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie JPK. Co więcej, w przypadku tego rozporządzenia, terminem wejścia w życie nowych zasad będzie dzień następujący po ukazaniu się tego rozporządzenia w dzienniku ustaw.

Treść nowych zasad korzystania z biletów jako faktur można poznać tutaj:
https://legislacja.gov.pl/docs//502/12346104/12783089/12783090/dokument500370.pdf

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »