Weryfikacja danych przed wysłaniem JPK

Bardzo istotnym elementem całej procedury przedstawiania JPK jest ostateczna kontrola treści poszczególnych plików przed ich wysyłką elektroniczną lub przed ich przekazaniem na elektronicznym nośniku danych.

Należy pamiętać, że czym innym pozostają dane zapisane w księgach rachunkowych, a czym innym – dane przeniesione do JPK. Przeniesienie - stworzenie osobnej wersji danych, w innym niż dotychczas wykorzystywanym formacie – niesie za sobą ryzyko błędu popełnionego przede wszystkim przez program, który importuje dane z programu księgowego (zapisuje je w JPK). Jednostka zobowiązana do wysyłki pliku kontrolnego powinna zatem dokonać kontroli na etapie wysyłki pliku. Kontrola odbywać się powinna po utworzeniu pliku, przed jego spakowaniem, ewentualnym podziałem na mniejsze pliki (dopuszczalne są wyłącznie pliki do objętości 60 MB, pliki większe po ich spakowaniu w formacie ZIP, będą automatycznie dzielone przez interfejs na mniejsze do wielkości 60 MB i przesyłane jako zbiór plików).

Kontrola powinna obejmować salda poszczególnych kont lub kolumn ksiąg, ale również umożliwiać wgląd w poszczególne pozycje księgowe. W przypadku błędu w zapisie, podatnik może zostać ukarany za nieprawidłowość lub nierzetelność prowadzonej księgi     

Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

API fillUp - Weryfikacja i przyjazna wysyłka plików JPK na serwery Ministerstwa Finansów 

Do programu fillUp możesz wczytać pliki XML w standardzie JPK (bez ograniczeń liczby pozycji), z automatycznym podziałem na części jeśli przekroczą limit wielkości plików. Aplikacja automatycznie zweryfikuje poprawność wczytanych danych i wyświetli miejsca błędu w importowanym pliku XML.
Poprawnie zweryfikowany plik JPK wyślesz wygodnie z fillUp tak jak e-deklaracje z pełną obsługą statusu i historią wysyłek. 
Program można łatwo wywołać z innego programu księgowego, (linii komend) z odpowiednimi parametrami dostosowując go do swoich potrzeb.
Informacje dotyczące API wysyłki JPK w fillUp znajdziesz tutaj: https://secure.fillup.pl/jpk-api-jednolity-plik-kontrolny-w-fillup