JPK_VAT ARCHIWUM

Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.

Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.

Korygowanie starego pliku JPK_VAT | Archiwum JPK_VAT

Jak dokonać korekty pliku JPK_VAT? Za okresy rozliczeń do IX 2020 roku. Kiedy zachodzi taka potrzeba? Odpowiedź na te pytania w dziale JPK_VAT Archiwum.

JPK_VAT comiesięczny obowiązek do rozliczenia za 9.2020 rok

Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencje zakupu i sprzedaż VAT w starym pliku JPK_VAT obowiązywał do rozliczenia za IX 2020. Obecnie w pliki JPK_V7.

Kwartalne rozliczenia VAT a JPK_VAT | Archiwum

Sprawdź na czym polegało kwartalne rozliczenia Jednolitego Pliku Kontrolnego plikiem JPK_VAT do trzeciego kwartału 2020 roku, Obecnie plik JPK_V7K.

Podatek z poprzedniego rozliczenia, podatek naliczony w pliku JPK

Sprawdź jak regulacje JPK_VAT odnoszą się do podatku z poprzedniego rozliczenia, oraz podatku naliczonego.

Odliczenia podatku naliczonego VAT w pliku JPK

W JPK_VAT oraz ewidencji ujmować należy wyłącznie dokumenty zakupowe, dające pełne lub częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. W efekcie pomijać w raportach można wszystkie te dokumenty zakupowe, które nie pozwalają na odliczenie podatku VAT.

Transakcje międzynarodowe a Jednolity Plik Kontrolny

W jaki sposób ujmować w Jednolitym Pliku Kontrolnym transakcje międzynarodowe? Ujęcie WDT, WNT, export/import usług, czynności poza PL w pliku JPK.

JPK_VAT rodzaje faktur oraz jak je zawrzeć w pliku JPK

Dowiedz się jakie rodzaje faktur i rachunków należy zawrzeć w pliku JPK, oraz jak to zrobić zależnie od rodzaju dokumentu, tak aby uniknąć błędów.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »