JPK_VAT ARCHIWUM

Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.

Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.

Korygowanie starego pliku JPK_VAT | Archiwum JPK_VAT

Jak dokonać korekty pliku JPK_VAT? Za okresy rozliczeń do IX 2020 roku. Kiedy zachodzi taka potrzeba? Odpowiedź na te pytania w dziale JPK_VAT Archiwum.

JPK_VAT comiesięczny obowiązek do rozliczenia za 9.2020 rok

Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencje zakupu i sprzedaż VAT w starym pliku JPK_VAT obowiązywał do rozliczenia za IX 2020. Obecnie w pliki JPK_V7.

Kwartalne rozliczenia VAT a JPK_VAT | Archiwum

Sprawdź na czym polegało kwartalne rozliczenia Jednolitego Pliku Kontrolnego plikiem JPK_VAT do trzeciego kwartału 2020 roku, Obecnie plik JPK_V7K.

Podatek z poprzedniego rozliczenia, podatek naliczony w pliku JPK

Sprawdź jak regulacje JPK_VAT odnoszą się do podatku z poprzedniego rozliczenia, oraz podatku naliczonego.

Odliczenia podatku naliczonego VAT w pliku JPK

W JPK_VAT oraz ewidencji ujmować należy wyłącznie dokumenty zakupowe, dające pełne lub częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. W efekcie pomijać w raportach można wszystkie te dokumenty zakupowe, które nie pozwalają na odliczenie podatku VAT.

Transakcje międzynarodowe a Jednolity Plik Kontrolny

W jaki sposób ujmować w Jednolitym Pliku Kontrolnym transakcje międzynarodowe? Ujęcie WDT, WNT, export/import usług, czynności poza PL w pliku JPK.

JPK_VAT rodzaje faktur oraz jak je zawrzeć w pliku JPK

Dowiedz się jakie rodzaje faktur i rachunków należy zawrzeć w pliku JPK, oraz jak to zrobić zależnie od rodzaju dokumentu, tak aby uniknąć błędów.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »