Wersja JPK_VAT za dany okres

Raporty JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT należy sporządzać w pliku w aktualnej wersji struktury logicznej. Ministerstwo Finansów poinformowało, że za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą -  JPK_VAT (2), natomiast za okresy od stycznia 2018 r. stosować należy wersję trzecią – JPK_VAT(3). Plik w tej wersji dotyczył będzie zatem wszystkich mikroprzedsiębiorców, których dopiero obejmuje obowiązek raportowania JPK_VAT. JPK_VAT w wersji 3 dostępne jest już w programie fillUp.

Aktualna wersja JPK_VAT zawiera szereg zmian, które wpłyną na zasady raportowania ewidencji VAT przez podatników:

  • W pozycji „CelZlozenia” - złożenie JPK będzie oznaczane wartością „0”, a korekty będą numerowane od 1 do 999 – każda korekta będzie miała przydzielony własny numer, dzięki czemu bezproblemowo będzie można odnaleźć poszczególne pliki zgodnie ze stanem na określoną datę; w poprzedniej wersji (jPK_VAT92) możliwe było wskazanie pierwszej wysyłki - poprzez wskazanie wartości „1” oraz korekty przesyłanego uprzednio pliku - poprzez oznaczenie jej wartością „2” (wszystkie korekty zawierały zatem oznaczenie „2”);
  • Elementem struktury będzie NazwaSystemu, czyli oznaczenie środowiska (np. programu księgowego, programu do sporządzania JPK), z którego pochodzą dane,
  • w sekcji nagłówek JPK_VAT zrezygnowano z DomyslnyKodWaluty (podatnik sam wybierze odpowiednią), oraz z pozycji KodUrzedu.
  • Wśród danych identyfikacyjnych obligatoryjne składającego JPK_VAT pozostały jedynie: NIP (NIP) oraz nazwa składającego podmiotu (PelnaNazwa), pozostałych danych, w tym adresu nie należy wypełniać (plik zostanie przyjęty bez ich podania – organ ustala dane adresowe na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego i nadanego numeru NIP),
  • Dodatkowym polem fakultatywnym stał się adres e-mail, mający za zadanie ułatwić kontakt w przypadku problemów w danymi w pliku.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »

Struktura JPK_VAT(wersja nr 3) ma być wykorzystywana dopiero od rozliczenia stycznia (w tym pierwszego miesiąca I kwartału u rozliczających się kwartalnie) 2018 r.

Raporty JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT należy sporządzać w pliku w aktualnej wersji struktury logicznej. Za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie ze strukturą - JPK_VAT (2), natomiast za okresy od stycznia 2018 r. stosować należy wersję trzecią – JPK_VAT(3). Plik w tej wersji dotyczył będzie zatem wszystkich mikroprzedsiębiorców, których obejmuje obowiązek raportowania JPK_VAT. Natomiast jeśli mikroprzedsiębiorcy już za wcześniejsze okresy zdecydowali się przygotowywać pliki JPK_VAT dobrowolnie, to powinni byli za te okresy stosować wcześniejsze struktury (wersje) plików.

Odpowiednie wersje JPK_VAT należy stosować do korekt deklaracji za tamte okresy. Nie należy wykorzystywać obecnych wersji plików do składania korekt za okresy poprzednie, dla których wymagane były poprzednie wersje plików.

Okres składania pliku JPK Wersja JPK
Za okresy do grudnia 2015 r. JPK_VAT (1)
Styczeń 2017 – grudzień 2017 JPK_ VAT (2)
Styczeń 2018 JPK_VAT (3)

Uwaga

Nowa struktura JPK_VAT(3) ma być wykorzystywana dopiero od rozliczenia stycznia (w tym pierwszego miesiąca I kwartału u rozliczających się kwartalnie) 2018 r.
Przygotowanie JPK_VAT w strukturze niewłaściwej nie będzie przyjmowane przez organy skarbowe.