JPK_VAT ARCHIWUM

Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.

Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.

Łączenie pól pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7

Podatnik weryfikował pola JPK_VAT pod względem pełnej zgodności z danymi wykazywanymi w deklaracji VAT za ten sam okres. Zatem nie mógł wysłać VAT-7 i JPK_VAT, których pola się nie pokrywały.

Kontrolę przed wysyłką VAT-7 lub VAT-7K należało przeporwadzić porównując kwoty z JPK_VAT za ten sam okres. Różnica wymagała pełnego wyjaśnienia przed wysyłką.

Zgodność powinna była następować zarówno w ujęciu każdego pola deklaracji, jak i sum wszystkich kwot podatku należnego i naliczonego. Poniżej przykład kontroli zgodności pól JPK_VAT z polami deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »
JPK_VAT Opis VAT-7(17) VAT-7k (11)
K_10 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku 10 10
K_11 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju 11 11
K_12 Kwota netto – w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy 12 12
K_13 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% 13 13
K_14 Kwota netto – w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy 14 14
K_15 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% 15 15
K_16 Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% 16 16
K_17 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% 17 17
K_18 Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% 18 18
K_19 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% 19 19
K_20 Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% 20 20
K_21 Kwota netto – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 21 21
K_22 Kwota netto – Eksport towarów 22 22
K_23 Kwota netto –Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 23 23
K_24 Kwota podatku należnego – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 24 24
K_25 Kwota netto – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a Ustawy 25 25
K_26 Kwota podatku należnego – Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy 26 26
K_27 Kwota netto – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy 27 27
K_28 Kwota podatku należnego – Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy 28 28
K_29 Kwota netto – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy 29 29
K_30 Kwota podatku należnego – Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy 30 30
K_31 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) 31 31
K_32 Kwota netto – Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) 32 32
K_33 Kwota podatku należnego – Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) 33 33
K_34 Kwota netto – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) 34 34
K_35 Kwota podatku należnego – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy 35 35
K_36 Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy 36 36
K_37 Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy 37 37
K_38 Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy 38 38
K_39 Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy 39 39
K_43 Kwota netto – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych 43 43
K_44 Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych 44 44
K_45 Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych 45 45
K_46 Kwota podatku naliczonego – Nabycie towarów i usług pozostałych 46 46
K_47 Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych 47 47
K_48 Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć 48 48
K_49 Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy 49 49
K_50 Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy 50 50

 w pliku JPK_V7 deklaracji VAT-7 lub VAT-7K odpowiada część deklaracyjna - sprawdź opis pól >