Podatek z poprzedniego rozliczenia, podatek naliczony, podsumowania miesięcy

W rejestrach JPK_VAT nie wskazuje się podatku z poprzedniego rozliczenia lub z poprzedniego pliku JPK_VAT. Nie ma również obowiązku wysyłki podsumowań poszczególnych miesięcy, w szczególności JPK_VAT nie informuje o:

  • Różnicy podatku należnego i naliczonego,
  • Wniosku podatnika o przeniesieniu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na kolejne okresy rozliczeniowe,
  • Zwrocie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rzecz podatnika,
  • Wniosku o przyspieszony zwrot podatku.

W JPK_VAT nie ujmuje się również kwoty przeniesionej z poprzednich okresów rozliczeniowych. W efekcie nie wpływają one na wartość sum podatku należnego i naliczonego z danego okresu.

W JPK wykazywane są natomiast tzw. sumy kontrolne, czyli łączne wartości podatku naliczonego i osobno – podatku należnego – dotyczące jedynie danego okresu. Stanowią one podsumowanie okresów, za które JPK_VAT jest przygotowywany. Sumy kontrolne muszą być takie same w  raportach JPK oraz w deklaracjach VAT. Różnica stanowi podstawę kontroli.  

Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>