JPK_VAT ARCHIWUM

Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.

Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.

Podatek z poprzedniego rozliczenia, podatek naliczony, podsumowania miesięcy

W rejestrach JPK_VAT nie wskazywało się podatku z poprzedniego rozliczenia lub z poprzedniego pliku JPK_VAT. W JPK_VAT nie informowało się o:

  • Różnicy podatku należnego i naliczonego,
  • Wniosku podatnika o przeniesieniu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na kolejne okresy rozliczeniowe,
  • Zwrocie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rzecz podatnika,
  • Wniosku o przyspieszony zwrot podatku.

W JPK_VAT nie ujmowało się również kwoty przeniesionej z poprzednich okresów rozliczeniowych. W efekcie nie wpływały one na wartość sum podatku należnego i naliczonego z danego okresu.

Wszystkie powyższe informacje raportowane były w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, a obecnie - poprzez część deklaracyjną pliku JPK_V7.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

W JPK wykazywane były natomiast tzw. sumy kontrolne, czyli łączne wartości podatku naliczonego i osobno – podatku należnego – dotyczące jedynie danego okresu. Stanowiły one podsumowanie okresów, za które JPK_VAT był przygotowywany. Sumy kontrolne musiały być takie same w  raportach JPK_VAT oraz w deklaracjach VAT. Różnica stanowiła podstawę kontroli.