JPK_VAT ARCHIWUM

Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.

Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.

VAT_JPK - jakie błędy popełniali podatnicy -

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Błędy, które do tej pory nie były zazwyczaj przedmiotem zainteresowania organów skarbowych, po wprowadzeniu VAT_JPK będą automatycznie wyłapywane i sprawdzane przez urzędników. Podatnicy muszą zatem przed przekazaniem danych ewidencyjnych w podatku VAT, skontrolować wszystkie przeprowadzone w danym okresie transakcje oraz wyeksportować dane bezbłędne, rzetelne i poprawne. Radzimy, na co zwrócić najwięcej uwagi.

Przypominamy, że program fillUp umożliwia:

  • pełną obsługę ewidencji VAT w trybie systematycznego wprowadzania faktur zakupu i sprzedaży VAT za pomocą wygodnego kreatora, generowanie pliku w standardzie VAT_JPK, jego weryfikację oraz bezpieczną e-wysyłkę do Ministerstwa Finansów
  • import gotowych plików VAT_JPK z zewnętrznych programów księgowych w postaci plików XML lub CSV pojedynczo lub poprzez połączenie wielu plików, weryfikację oraz elektroniczną wysyłkę do Urzędu Skarbowego