Kwartalne rozliczenia a JPK

Rozliczenia kwartalne polegają na:

  • przygotowywaniu rozliczeń podatku VAT (składaniu deklaracji VAT-7K) raz na trzy miesiące,
  • zapłacie podatku VAT za okres trzech miesięcy.

Rozliczenia tego typu dokonać mogą wyłącznie:

  • obligatoryjnie - mali podatnicy rozliczający się metodą kasową,
  • dobrowolnie, na podstawie zgłoszenia – inni mali podatnicy, którzy nie są opodatkowani według metody kasowej.

Kwartalne rozliczenie VAT na deklaracji VAT-7K nie ogranicza obowiązku składania miesięcznie raportów JPK_VAT. Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT będzie musiała zatem być prowadzona miesięcznie – na bieżąco i podsumowywana comiesięcznie w takim zakresie, by na jej podstawie możliwe było wygenerowanie miesięcznego JPK_VAT. Suma trzech raportów JPK musi w efekcie dać łącznie kwoty, które znajdują się na  VAT-7K składanym za ten sam okres. W efekcie:

Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Podatnik nie musi prowadzić osobnych ewidencji VAT za każdy miesiąc, natomiast do przygotowania pliku JPK musi pobrać do wygenerowania pliku JPK transakcje obejmujące jeden miesiąc. Podatnicy nie mogą również wysyłać zerowych JPK_VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału a wszystkie zakupy i sprzedaż z całego kwartału wykazać w trzecim miesięcznym zestawieniu JPK_VAT.

W przypadku, gdy podatnik musi przeprowadzić korekty In plus lub In minus ze względu na ujęcie transakcji w błędnym okresie (zmieniające podstawę opodatkowania lub kwotę podatku obu okresów):

  • poszczególnych miesięcy tego samego kwartału dokonane w trakcie tego kwartału – wówczas niezbędnym jest przeprowadzanie korekt plików JPK_VAT poszczególnych miesięcy; deklaracja VAT-7k za cały kwartał nie będzie musiała być korygowana,
  • kilku miesięcy tego samego kwartału dokonane po jego zakończeniu – korygować należy zarówno każdy z raportów JPK_VAT, jak i deklarację VAT-7K,
  • kilku miesięcy z osobnych kwartałów – korygować należy deklaracje VAT-7k oraz raporty JPK,

W przypadku korekt zmieniających podstawę opodatkowania lub kwotę podatku jednego okresu, podatnik korygować będzie:

  • raport JPK_VAT oraz deklarację VAT-7K – gdy korekta przeprowadzana jest po złożeniu deklaracji za dany okres,
  • raport JPK_VAT – jeśli korekta przeprowadzana jest w trakcie kwartału lub po jego zakończeniu lecz przed złożeniem VAT-7K.