JPK_VAT ARCHIWUM

Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.

Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.

Kwartalne rozliczenia a JPK_VAT

Rozliczenia kwartalne polegały na:

  • przygotowywaniu rozliczeń podatku VAT (składaniu deklaracji VAT-7K) raz na trzy miesiące,
  • zapłacie podatku VAT za okres trzech miesięcy.

Rozliczenia tego typu dokonywali wyłącznie:

  • obligatoryjnie - mali podatnicy rozliczający się metodą kasową,
  • dobrowolnie, na podstawie zgłoszenia – inni mali podatnicy, którzy nie byli opodatkowani według metody kasowej.

Kwartalne rozliczenie VAT na deklaracji VAT-7K nie ograniczało obowiązku składania miesięcznie raportów JPK_VAT. Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT musiała być prowadzona miesięcznie – na bieżąco i podsumowywana comiesięcznie w takim zakresie, by na jej podstawie wygenerowany był miesięczny JPK_VAT. Suma trzech raportów JPK musiała w efekcie dać łącznie kwoty, które znajdują się na  VAT-7K składanym za ten sam okres. 

 obecnie kwartalnego rozliczenia VAT dokonujesz wysyłając plik JPK_V7K >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Podatnik nie musiał prowadzić osobnych ewidencji VAT za każdy miesiąc, natomiast do przygotowania pliku JPK musiał pobrać do wygenerowania pliku JPK transakcje obejmujące jeden miesiąc. Podatnicy nie mogli również wysyłać zerowych JPK_VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału a wszystkie zakupy i sprzedaż z całego kwartału wykazać w trzecim miesięcznym zestawieniu JPK_VAT.

W przypadku, gdy podatnik musiał przeprowadzić korekty In plus lub In minus ze względu na ujęcie transakcji w błędnym okresie (korekt zmieniających podstawę opodatkowania lub kwotę podatku), tzn. w jednym miesiącu oniżano raportowane kwoty, a w drugim podwyższano, wówczas:

  • gdy korekta dotyczyła poszczególnych miesięcy tego samego kwartału i dokonana była w trakcie tego kwartału – wówczas niezbędnym było przeprowadzanie korekt plików JPK_VAT poszczególnych miesięcy; deklaracja VAT-7K za cały kwartał nie musiała być korygowana,
  • gdy korekta dotyczyła kilku miesięcy tego samego kwartału i dokonana była po jego zakończeniu – korygować należało zarówno każdy z raportów JPK_VAT, jak i deklarację VAT-7K,
  • gdy korekta dotyczyła kilku miesięcy z osobnych kwartałów – korygować należało deklaracje VAT-7K oraz raporty JPK_VAT.

W przypadku korekt zmieniających podstawę opodatkowania lub kwotę podatku jednego okresu, podatnik korygować musiał:

  • raport JPK_VAT oraz deklarację VAT-7K – gdy korekta przeprowadzana była po złożeniu deklaracji za dany okres,
  • raport JPK_VAT – jeśli korekta przeprowadzana była w trakcie kwartału lub po jego zakończeniu lecz przed złożeniem VAT-7K.

Od rozliczenia czwartego kwartału 2020 r. zamiast składać e-deklaracje VAT-7K oraz JPK_VAT, będziemy w jednym pliku raportować kwartał wysyłając do fiskusa wyłącznie jeden plik JPK_V7K.