Pliki JPK, co to jest JPKomat?

Od wersji 5.0 w programie fillUp jest dostępny JPKomat. Jest to zupełnie nowy system generowania i wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Można go uruchomić za pomocą ikonki JPKomat na bocznym pasku głównego menu.

JPKomat daje możliwość przygotowania i wysłania takich deklaracji jak JPK_V7M i JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG, JPK_WB.

Chcąc skorzystać z plików JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG, JPK_WB należy pamiętać, że niezbędne jest posiadanie już gotowego pliku .xml zgodnego ze standardami Ministerstwa Finansów. Gotowy plik .xml JPK można wczytać do programu fillup bezpośrednio do JPKomatu lub wyszukać odpowiedni formularz np. JPK_FA w zakładce Baza formularzy i wczytać plik .xml bezpośrednio to tego formularza.

JPKomat daje możliwość skorzystania z kreatora JPK_V7M/JPK_V7K.

Kreator JPK_V7M/JPK_V7K umożliwia przygotowanie części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej zakupu i sprzedaży VAT na podstawie posiadanych faktur. JPKomat zweryfikuje poprawność danych i umożliwia wysyłkę gotowego pliku JPK-V7M lub JPK_VK do systemu Ministerstwa Finansów.

 Więcej informacji na temat kreatora JPK_V7M/V7K.

W przypadku pliku JPK_VAT, JPKomat umożliwia wystawienie rozliczenia (korekty) za okres do września 2020. Przygotujesz ewidencję zakupu i sprzedaży VAT lub ich korekty na podstawie posiadanych faktur. JPKomat zweryfikuje poprawność danych i umożliwi wysyłkę gotowego pliku JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów.