Wysyłka plików JPK przy zastosowaniu Profilu Zaufanego z ręcznym podpisywaniem na stronie ePUAP

Program umożliwia ręczne podpisywanie przez użytkownika plików JPK za pomocą Profilu Zaufanego w ePUAP. Funkcja ta jest przydatna, gdy nie działa automatyczne podpisywanie (np. na Windows XP). Po wybraniu tej opcji zostanie uruchomione okno z kolejnymi krokami, jak należy podpisać plik JPK.

Pokaże się okno w którym klikamy na Przejdź do ePUAP

Po kliknięciu na ‘Przejdź do ePUAP’ otworzy się okno przeglądarki z instrukcją jak dalej postępować.

Klikamy na link przy pierwszym punkcie.

Otworzy się strona ePUAP.gov.pl, na której klikamy na Zaloguj się

Następnie logujemy się do swojego profilu zaufanego podając login i hasło

Po zalogowaniu się klikamy na moją skrzynkę

A następnie na Robocze

Potem klikamy na Dodaj plik z dysku

Wyszukujemy lokalizację, w której jest zapisany nasz plik xml do podpisania

Dokumenty-> efile-> fillup-> temp ->

I po otwarciu tego katalogu zaznaczamy plik xml i klikamy na otwórz

Po wczytaniu pliku xml klikamy na Dodaj

Po dodaniu pliku xml przeskoczy on do plików Roboczych do podpisania.

Klikamy na nazwę pliku, a następnie na Podpisz

Potwierdzamy, że chcemy podpisać plik klikając na ‘TAK’

A następnie klikamy na ‘Podpisz Profilem Zaufanym’

Pojawi się okno do wpisania kodu autoryzacyjnego z SMSa

Po wpisaniu kodu i podpisaniu pliku xml klikamy na Pobierz i pobieramy plik na swój komputer

Pobrany plik pobierze się i zapisze w Pobranych plikach.

Przechodzimy do programu fillUp i klikamy na Wczytaj podpisany plik i wskazujemy plik xml zapisany w Pobranych.

Wskazujemy plik xml i wczytujemy do fillUp’a klikając na Otwórz

Po wczytaniu pliku fillUp rozpocznie wysyłkę podpisanego pliku xml JPK_VAT na serwer Ministerstwa.

Status deklaracji się będzie się zmieniał od statusu 120 przez status 301, 302, 303. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji przez Ministerstwo Finansów otrzymamy UPO oraz status 200.