Duplikat faktury

Duplikat jest dokumentem zgodnym z pierwotnie wystawioną fakturą. Wystawia się go, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie. Duplikat w zależności od tego, u którego z podmiotów zaginie lub zostanie zniszczona faktura pierwotna, wystawia druga strona transakcji - może to być zatem albo nabywca, albo sprzedawca albo organ egzekucyjny lub komornik sądowy - jeśli to on wystawiał fakturę pierwotną.
Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Pozostałe dane na duplikacie powinny zostać takie, jak pierwotnej faktury.

Pobierz fillup - wystawiaj faktury i wysyłaj nowy JPK_V7M lub JPK_V7K!
W JPKomacie fillup pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia DARMOWEJ faktury VAT netto JPK w fillup, przez automatyczny import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_V7 do urzędu skarbowego. JPKomat pozwala także na wpisania faktur kosztowych oraz automatyczne tworzenie Książki Przychodów i Rozchodów na podstawie wpisów do ewidencji VAT i plików JPK. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK_V7M lub JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i wystawiaj faktury oraz JPK_V7 »

 

Jak ująć duplikat faktury w pliku JPK_V7? 

Duplikat będzie podstawą ujęcia w JPK_V7 w zależności od tego, czy faktura pierwotna była już ujęta w pliku czy nie doszło do jej ujęcia.

Duplikat faktury u nabywcy:

  • jeśli egzemplarz faktury ulegnie zniszczeniu lub zaginie zanim zostanie otrzymany przez nabywcę, wówczas otrzymanie duplikatu wywołuje takie same skutki jak otrzymanie faktury pierwotnej, a więc najczęściej skutkuje powstaniem prawa do odliczenia (powstaje prawo odliczenia VAT w dacie otrzymania i prawo ujęcia otrzymanego duplikatu w okresie jego otrzymania, a jeśli minął termin na ujęcie go na bieżąco w JPK_V7 - można go ująć i odliczyć VAT poprzez korektę pliku i ujęcie go wstecz); ująć należy w JPK_V7 dane z duplikatu faktury, numer faktury i datę wystawienia tego duplikatu.
  • jeśli egzemplarz ulegnie zniszczeniu lub zaginie po otrzymaniu lecz przed ujęciem go w JPK_V7, to otrzymanie duplikatu nie wpływa na okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia – okresem tym pozostaje okres rozliczeniowy otrzymania przez nabywcę pierwotnego egzemplarza faktury. Zarówno gdy otrzymanej faktury nie zaksięgowano, jak i gdy egzemplarz ulegnie zniszczeniu lub zaginie po zaewidencjonowaniu faktury pierwotnej w JPK_V7, to podatnik powinien pozostawić (zaksięgować) w pliku dane z faktury pierwotnej (duplikat będzie wyłącznie dowodem występowania transakcji z danymi pierwotnej faktury).

Duplikat faktury u sprzedawcy:

  • duplikat wystawiony przez nabywcę na rzecz sprzedawcy wynika z wcześniej otrzymanego dokumentu; w założeniu jego wystawienie i przekazanie sprzedawcy nie wpłynie na JPK_V7 sprzedawcy, gdyż faktura już została w ujęta w tym JPK_V7; duplikat będzie wyłącznie dołączony do dokumentów;
  • w sytuacji gdyby faktura zaginęła przed ujęciem w JPK_V7, sprzedawca naliczać będzie VAT na podstawie danych zaewidencjonowanych w duplikacie (tzn. zgodnie ze wskazanymi na niej datą wystawienia lub datą obowiązku podatkowego z faktury pierwotnej; jeśli obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury - to ten obowiązek nie zmienia się - tzn. powstaje w dacie wystawienia faktury pierwotnej a nie duplikatu, co może powodować konieczność skorygowania pliku JPK_V7 wstecz (zgodnie z datą obowiązku podatkowego); Transakcję ewidencjonuje się pod numerem faktury pierwotnie wystawionej, a duplikat podpina się jedynie do okresu, w którym tę fakturę zaewidencjonowano w JPK_V7; Ten duplikat po stronie nabywcy nie zostaje dodatkowo ujęty w pliku JPK_V7 - nabywca odlicza VAT na podstawie faktury pierwotnej, którą wcześniej otrzymał.