Nota korygująca

Notę korygującą wystawia nabywca towaru lub usługi, jeśli zauważy błędy na otrzymanej fakturze. Notą korygującą może poprawiać wszystkie dane na otrzymanej fakturze z wyjątkiem informacji co do:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwoty należności ogółem.

W przypadku powyższych informacji obowiązkowo należy wystąpić do sprzedawcy z wnioskiem o skorygowanie danych na fakturze poprzez wystawienie faktury korygującej

Nota korygująca nie może również być podstawą:

 • anulowania faktury lub
 • wystawienia duplikatu takiej faktury, która uległa zniszczeniu lub zaginęła.

Te czynności może wykonać wyłącznie wystawca faktury (sprzedający).

Pobierz fillup - wystawiaj faktury i wysyłaj nowy JPK_V7M lub JPK_V7K!
W JPKomacie fillup pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia DARMOWEJ faktury VAT netto JPK w fillup, przez automatyczny import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_V7 do urzędu skarbowego. JPKomat pozwala także na wpisania faktur kosztowych oraz automatyczne tworzenie Książki Przychodów i Rozchodów na podstawie wpisów do ewidencji VAT i plików JPK. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK_V7M lub JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i wystawiaj faktury oraz JPK_V7 »

 

Jak ująć notę korygującą w pliku JPK_V7?

Nota korygująca nie zmienia treści faktury, nie wpływa na kwoty istotne z punktu widzenia podatku, niemniej jej wystawienie lub otrzymanie zarówno przed jak i po złożeniu JPK_V7 spowoduje obowiązek skorygowania pliku. W zależności  od terminu postąpić należy w następujący sposób:

 • W sytuacji gdy nota korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_VAT, a w przesłanym JPK_VAT sprzedawca wykazał błędne dane nabywcy wynikające z wystawionej faktury pierwotnej - należy złożyć korektę JPK_VAT. W poprawnie sporządzonej korekcie JPK_VAT powinny zostać ujęte oba wystawione dokumenty - zarówno faktura pierwotna z błędnymi danymi nabywcy, jak i nota korygująca; w efekcie należy dokonać następujących zapisów:
  • faktura VAT pierwotna z błędną nazwą nabywcy powinna być ujęta z kwotami w wartości ujemnej (pod numerem faktury pierwotnej),
  • nota korygująca z prawidłowymi danymi nabywcy podana w wartości faktycznej transakcji (pod numerem noty korygującej,
 • gdy wystawienie faktury pierwotnej oraz noty korygującej miały miejsce w jednym okresie rozliczeniowym, jeszcze przed przesłaniem JPK_VAT, wówczas zapisy można zastąpić jednym poprawnym zapisem.

przygotuj notę korygującą w programie fillup »