e-Deklaracje i druki VAT

W związku z transakcjami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, podatnicy mają obowiązek składać trzy rodzaje deklaracji. Są to deklaracje rejestracyjne i potwierdzające określony status w podatku VAT, deklaracje składane dla celów rozrachunkowych, za poszczególne okresy rozliczeniowe lub z tytułu dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkowi VAT oraz deklaracje składane dla celów statystycznych, z których złożeniem nie wiąże się obowiązek rozliczenia podatku (deklaracje podsumowujące).

Deklaracje VAT rozliczeniowe i statystyczne
Rozliczeniowe Dla celów statystycznych
JPK_V7M Rozliczenie miesięczne VAT, do 31.09.2020 r. VAT-7 VAT-UE Informacja o wykonanych czynnościach wewnątrzwspólnotowych
JPK_V7K Rozliczenie kwartalne – mali podatnicy - do 31.09.2020 r. VAT-7K lub VAT-7D VAT-UEK Korekta informacji VAT-UE
JPK_GV Ewidencja składana przez członków grupy VAT (od 1 lipca 2023r.)    
VAT-8 Deklaracja niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, którzy w zgłoszeniu VAT-R zadeklarowali WNT, którzy przekroczyli zwolnienie kwotowe z WNT lub zadeklarowali jego rozliczanie przed przekroczeniem wartości zwolnienia z WNT      
VAT-9M Deklaracja miesięczna dla czynności opodatkowanych VAT dla podatników nie wysyłających JPK_V7    
VAT-10 Deklaracja WNT nowego środka transportu    
VAT-11 Deklaracja WDT nowego środka transportu      
VAT-12 Deklaracja TAXI – skrócona (4% VAT)    
VAT-IM Deklaracja dot. importu towarów u podatników stosujących pojedyncze pozwolenie importowe    
VAT-IM/A Załącznik do VAT-IM dot. towarów importowanych    
Deklaracje VAT rejestracyjne i potwierdzające
VAT-R Rejestracja dla celów VAT    
VAT-5 Potwierdzenie rejestracji - od 2015 r. tylko na żądanie rejestrującego się podmiotu    
VAT-5/UE Potwierdzenie rejestracji jako podatnik VAT-UE    
VAT-21 Zawiadomienie o zmianie miejsca opodatkowania przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (z Polski)    
VAT-22 Potwierdzenie wywozu nowego środka transportu    
VAT-23 Informacja o WNT nowego środka transportu    
VAT-Z Wyrejestrowanie z VAT    
VAT-26 Zgłoszenie środka transportu wykorzystywanego wyłącznie w celu działalności opodatkowanej    

Uwaga deklaracje VAT, które od 1.10.2020 r. zostały zastąpione przez plik JPK_V7

  • VAT-27 (Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym) 
  • VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjach nierealizowanych na terytorium kraju, o zwrot w sytuacji braku sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym),
  • VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego),
  • VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT)

- począwszy od 1.10.2020 r. zastępowane są jednolitym plikiem kontrolnym JPK_V7, w którym dane wynikające z tych trzech druków można zawrzeć w każdym z okresów rozliczeniowych.

sprawdź ponad 300 aktualnych i archiwalnych druków i e-Deklaracji VAT na druki-formularze.pl >