JPK_V7 a zawieszenie działalności

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku wysyłania deklaracji JPK_V7M lub JPK_V7K za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik dopiero rozpoczyna zwolnienie podatkowe, to powinien on złożyć JPK_v7 za okres, którego część objęta jest zawieszeniem.

Np. podatnik zawiesza działalność 15 marca. Do 25 kwietnia powinien on wysłać JPK_V7 za marzec.

Plik JPK_V7, mimo zawieszenia działalności składają jednak:

  • podatnicy dokonujący WNT;
  • podatnicy dokonujący importu usług lub nabywający towary - w zakresie których są podatnikiem z tego tytułu;
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (np. w związku ze zbyciem środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności) oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »