Zerowy JPK_V7 - czy i kiedy składać ?

Należy przygotowywać i przekazywać organom podatkowym nie tylko JPK_V7 za okresy, w których występują czynności opodatkowane VAT, ale również:

  • gdy transakcji opodatkowanych ani dających prawo do odliczania VAT u podatnika VAT czynnego nie było,
  • gdy były jedynie czynności rodzące prawo do odliczenia VAT,
  • gdy krajowy podatnik VAT (posiadający w Polsce siedzibę lub miejsce zamieszkania) prowadził wyłącznie transakcje opodatkowane za granicą. 

Uwaga: W okresach zerowych w elemencie Deklaracja należy wypełnić pola P_38 oraz P_51 wartością „0”. Ponadto w polach LiczbaWierszySprzedazy oraz LiczbaWierszyZakupow wpisać wartość „0” a w polach PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wykazać wartość „0.00”.

W efekcie, jeżeli podatnik jest zarejestrowany jako VAT czynny, to nawet w przypadku braku transakcji opodatkowanych – składa JPK_V7. Inne postrzeganie obowiązku raportowego, jest ryzykowne i niesie za sobą możliwość naliczenia kar. Podobnie podatnicy rozliczający się kwartalnie nie mogą wysyłać zerowych JPK_V7 za pierwsze dwa miesiące kwartału a wszystkie zakupy i sprzedaż z całego kwartału wykazać w trzecim miesięcznym zestawieniu JPK_V7.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Również w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej obowiązkiem podatnika pozostaje co do zasady przesyłanie raportów JPK_V7. Składać muszą je podatnicy:

  1. dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  2. dokonujący importu usług lub nabywający towary, w zakresie których są podatnikiem,
  3. wykonujący czynności opodatkowane VAT,
  4. w okresach rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  5. w okresach rozliczeniowych, w których obowiązani do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub korekty podatku.

W pozostałych przypadkach JPK_V7 za okres zawieszenia nie jest obowiązkowe. Jeśli dostawy w okresie zawieszenia obejmują wyłącznie działalność zwolnioną z VAT, podatnik może pominąć JPK_V7 za dany okres i wykazać taką sprzedaż w JPK_V7 za pierwszy okres po odwieszeniu działalności. 

Za wszystkie te, ale również pozostałe okresy – należy składać miesięczne raporty VAT_V7 (również raporty zerowe).

 czytaj także instrukcję - objaśnienia do JPK_v7 >