Kod GTU 03 oleje opałowe - część, oleje smarowe, pozostałe oleje

Oznaczenie GTU_03 stosować należy do dostaw oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

Tabela oznaczeń - wszystkie kody GTU JPK_V7>.
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05 | GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09 | GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Pobierz fillup - wystawiaj faktury i wyślij JPK_V7 z kodami GTU.
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktur z kodami GTU i procedurami podatkowymi, przez import do ewidencji VAT, weryfikację poprawności danych i wysyłkę online plików JPK_V7M lub V7K do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK_V7z kodami GTU. Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź fillup z obsługą kodów GTU »

GTU 03 należy porównać z GTU 02 - to ostatnie zawiera część olejów opałowych. 

W praktyce dochodzi do oznaczenia dostaw pięciu grup produktów:

 1. oleju opałowego - każdego oleju opałowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, przy czym w kodowaniach CN, te oleje opałowe powinny być oznaczone grupowaniami:
  1. 2710 20 32 - Oleje opałowe o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,5 % masy
  2. 2710 20 38 - Oleje opałowe o zawartości siarki przekraczającej 0,5 % masy
  3. 2710 20 90 - Pozostałe oleje opałowe
 2. olejów smarowych oraz pozostałych olejów (tą nazwą łączną - tych dwóch wyrobów posługuje się również klasyfikacji CN, grupowanie: oleje smarowe; pozostałe oleje) o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła), tzn. stosujemy to do produktów o CN oraz z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99:
  • 2710 19 71 - Do przeprowadzania procesu specyficznego
  • 2710 19 75 - Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 71
  • 2710 19 81 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe
  • 2710 19 83 Oleje hydrauliczne
  • 2710 19 87 Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe
  • 2710 19 91 Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne
  • 2710 19 93 Oleje izolacyjne
  • 2710 19 99 Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje (jeśli w tej grupie znajduje się smar plastyczny, nie stosujemy do niego GTU_03),
 3. olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,
 4. preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją, tzn. :
  1. Preparaty smarowe objęte tym GTU_03 - w grupie znajdują się preparaty smarowe włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych, oznaczone szczegółowo kodami:
   • i) 3403 11 00 Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów
   • ii) 3403 19 Pozostałe
   • iii) 3403 19 10 Zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych, ale niestanowiących zasadniczego składnika
   • iv) 3403 19 20 Smary o zawartości co najmniej 25 % masy węgla pochodzącego z biomasy (148), które ulegają biodegradacji przynajmniej w 60 %
   • v) 3403 19 80 Pozostałe
   • vi) 3403 91 00 Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów
   • vii) 3403 99 00 Pozostałe.

Wykorzystanie olejów do wykonania usługi nie podlega oznaczeniu w niej kodu GTU_03. W przypadku odsprzedaży oleju - GTU powinno wystąpić również przy odsprzedawanym towarze (przy refakturze towaru, jak i przy sprzedaży z zyskiem).

W przypadku potraktowania oleju jako odpad (bez uznania transakcji za dostawę towaru) GTU nie należy stosować. PRzy dostawie nieodpłatnej - generowany będzie dokument wewnętrzny do rozliczenia JPK_V7, więc nie ma podstawy do stosowania GTU.  

Sprzedaż paragonowa olejów i smarów nie podlega oznaczeniu GTU, GTU nie wystąpi również na paragonie z nip nabywcy, ani w dokumentacji JPK_V7 podmiotu dokonującego takich dostaw towarów.

W przypadku gdy zgodnie z kodami CN, olej opałowy oznaczony będzie kodowaniami olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90) i jednocześnie byłby olejem opałowym w rozumieniu podatku akcyzowego - należy do niego stosować GTU_02 i GTU_03.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Tabela oznaczeń - wszystkie symbole GTU w JPK_V7 > 
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie - tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze - nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

faktury w programie fillup >
 czytaj także - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7 >