Kod GTU 04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu, (liquid) do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Dla oznaczenia GTU_04 dostaw wyrobów tytoniowych suszu płynu i wyrobów nowatorskich bez znaczenia pozostaje, czy obrót następuje hurtowo, czy detalicznie (ale przy dostawach detalicznych GTU oznaczane są wyłącznie faktury).

Gdy dochodzi do sprzedaży na kasie fiskalnej, dostawy nie są objęte obowiązkiem ich oznaczenia GTU_04. W przypadku wystawienia faktury do paragonu - czy to na osobę fizyczną, czy na firmę - obowiązkowe będzie oznaczenie jej GTU. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. Oznaczeniu GTU podlega wówczas wykazywana w pliku JPK_V7 faktury z oznaczeniem „FP”. W przypadku wydania paragonu z nip - nie będzie on oznaczany GTU_04, paragon taki - mimo że traktowany jako faktura uproszczona - jest księgowany w JPK_V7 zbiorczo z danymi okresowymi z kasy fiskalnej (oznaczenie RO) i nie podlega osobnemu ujęciu. Osobno ujmuje się jedynie faktury wystawione do paragonu (a zatem nie paragony z nip). 

Tabela oznaczeń - wszystkie kody GTU JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05 | GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09 | GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

GTU_04 objęta będzie również sprzedaż pierwotna tzn. wytworzonego tytoniu przez rolnika - podatnika VAT zobowiązanego do składania JPK_V7 (jeśli nie korzysta ze zwolnienia ryczałtowego lub podmiotowego z VAT). Rolnik musi stosować GTU_04, również gdy sprzedaż obejmuje produkt nie gotowy do spożycia (niebędący wyrobem tytoniowym). Wówczas GTU_04 obejmuje się dostawę suszu tytoniowego. Odpowiednio GTU_04 stosuje się na każdym etapie kolejnych dostaw produktów. W przypadku strat suszu lub jego nieodpłatnego przekazania - GTU_04 nie trzeba stosować (VAT oznacza się poprzez dokument WEW w pliku JPK_V7).

W sytuacji wystawienia faktury na osobę fizyczną (konsumenta) lub na przedsiębiorcę - podatnika VAT - w której w sklepie spożywczym - znajduje się wiele pozycji - wówczas cały dokument oznaczany jest GTU_04. Dopuszczalne jest wystawienie dwóch dokumentów i rozbicie transakcji na fakturę z GTU oraz produkty inne, nie objęte żadnym GTU. Wówczas w pliku JPK_V7 wyłącznie faktura z produktami tytoniowymi przyporządkowywane jest odpowiednie GTU (tj. GTU_04). 

W sytuacji dostaw papierosów w ramach świadczenia określonej usługi, oznaczenie GTU nie wystąpi - gdyż podlega nim wyłącznie dostawa towarów (np. susz zużywany w palarniach tytoniu, papierosy dostępne w usłudze organizacji imprez okolicznościowych, tytoń udostępniany do palenia w taksówce). 

Produkty do walki z nałogiem nikotynowym nie stanowią produktów akcyzowych, nie są obejmowane GTU_04. Zamienniki tytoniopochodne nie są oznaczane GTU o ile nie są kwalifikowane do żadnej z grup produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. 

Do wyrobów tytoniowych zalicza się bez względu na kod CN:

 1. papierosy;
 2. tytoń do palenia;
 3. cygara i cygaretki.

Za papierosy uznaje się:

 1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami,
 2. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
 3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową. 

Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się:

 1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu,
 2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry – jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. 

Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym. 

Za wyroby nowatorskie uznaje się wyroby będące:

 1. mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,
 2. mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych – inne niż wyroby tytoniowe lub susz tytoniowy, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny.

Za płyn do papierosów elektronicznych uznaje się roztwór, (liquid) przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Tabela oznaczeń - wszystkie symbole GTU w JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie - tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze - nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

faktury w programie fillup 
czytaj także - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7