Kod GTU 08 Biżuteria, monety, metale szlachetne, wyroby z burszynu - antyki

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

Nie ma znaczenia, czy dostawa obejmuje dostawy towarów nowych, czy w obiegu używanym, oferowane przez komisy, antykwariaty itp.

Zakup dla celów prywatnych (konsument) nie będzie oznaczany GTU. Bez znaczenia pozostanie, czy nabywca - przedsiębiorca - uprawniony jest rozliczać wydatek w kosztach podatkowych - jeżeli zażąda on faktury z danymi firmowymi (przedsiębiorca), nabycie objęte zostanie GTU.

Tabela oznaczeń - wszystkie kody GTU JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05 | GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09 | GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Dostawy elementów, narzędzi, urządzeń elektronicznych, technicznych, elektrotechnicznych, do których produkcji użyte są powyższe metale, nie podlegają pod GTU metale w tym zakresie stanowią część składową; objęte GTU mogą zostać natomiast dostawy na rzecz producenta półproduktów do tworzenia tych urządzeń i narzędzi. 

W przypadku stosowania sprzedaży na zasadach marży - towary używane, antyki, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie - zastosowanie GTU_08 nadal pozostaje obowiązkowe. W takim przypadku przy dostawach w JPK_V7 stosować należy podwójne oznaczenie UZ oraz GTU_07.

Wyroby biżuteryjne oznacza się GTU wyłącznie gdy są z metali szlachetnych wytworzone lub są tymi metalami platerowane (nakładanie na wyroby metalowe cienkich powłok z innych metali). Bez znaczenia pozostaje ilość metali szlachetnych w wyrobie biżuteryjnym (może być ona nieznaczna). Biżuteria nie zawierająca metali szlachetnych lub nieplaterowana nie podlega pod GTU. Przedmioty użytkowe zdobione lub platerowane metalami szlachetnymi podlegają jako wyroby biżuteryjne oznaczeniu GTU.

Dostawy nieodpłatne zrównane z odpłatnymi (np. przekazanie złotego pióra najważniejszemu klientowi) nie będzie oznaczone GTU_08 - jednostka generuje dokument wewnętrzny i oznacza transakcję w JPK_V7 jako “WEW” bez kodu.

Dewocjonalia wykonane w całości z metali szlachetnych podlegają pod GTU. Pozostałe - nie podlegają pod nie. Przedmioty kultu nie podlegają pod GTU niezależnie od tego, z tego są wykonane.  

O zastosowaniu GTU_08 do żelaza i metali decyduje stan, w jakim są one przedmiotem dostawy. Nie podlegają oznaczeniu GTU żelazostopy, granul, rury i przewody rurowe, granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali . Decydować będzie również rodzaj metalu będącego przedmiotem dostawy. GTU podlegają:

 • metale szlachetne:
 • aluminum,
 • stal (żelazo).

GTU nie podlegają między innymi i to niezależnie czy są one walcowane, w granulacie, proszku:

 • ołów,
 • cynk,
 • cyna,
 • miedź.

PRodukty, do których wykorzystane zostały elementy objęte GTU_08 nie podlegają oznaczeniu tym GTU. Oznacza to, że jedynie dostawa tych składników jako produktu - towaru, będzie podlegała oznaczeniu GTU. Po wykorzystaniu ich do produkcji lub wykonania ostatecznego towaru, przetaje obowiązywać obowiązek oznaczania GTU. Dotyczy to rónież towarów w całości składających się z danego rodzaju metalu (np po oznaczonej GTU dostawie wyrobu płaskiego ze stali dochodzi do wykorzystania go do produkcji śrub - nie będą one już oznaczane GTU).

GTU_08 zawierać powinny dostawy następujących towarów:

Załącznik nr 12 poz. nr 1-3:

I. GTU 08 - Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym ale wyłącznie w następujących grupach kodowań CN:

A. ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

 1. proszek srebra,
 2. srebro techniczne czyste,
 3. srebro o wysokiej czystości,
 4. stopy srebra,
 5. srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

B. ex 7108 - Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

 1. proszek złota,
 2. złoto technicznie czyste,
 3. złoto o wysokiej czystości,
 4. złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
 5. stopy złota;

C. ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

 1. proszek platyny,
 2. proszek palladu,
 3. proszek irydu,
 4. proszek rodu,
 5. platyna technicznie czysta,
 6. pallad technicznie czysty,
 7. iryd technicznie czysty,
 8. rod technicznie czysty,
 9. platyna o wysokiej czystości,
 10. pallad o wysokiej czystości,
 11. iryd o wysokiej czystości,
 12. rod o wysokiej czystości,
 13. platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
 14. stopy platyny,
 15. stopy palladu,
 16. stopy irydu; 

D. ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:

 1. złom złota,
 2. dpady srebra,
 3. złom srebra,
 4. złom platyny,
 5. złom palladu,
 6. złom irydu;

E. 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

F. ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

 1. dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
 2. wyrobów kultu religijnego;

G. 7118 – Monety.

II. Kod GTU 08 - Wyroby z bursztynu

Zawarte w CN ex 9602 oznaczonej jako: “materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny”

III. Kod GTU 08 - Biżuteria artystyczna - zawarta w CN ex 9706 00 00 oznaczonej jako “Antyki o wieku przekraczającym 100 lat“

Załącznik nr 15, poz. nr 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78

 • 24.10.31.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.32.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.35.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.36.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.41.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.43.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.51.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • 24.10.52.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • 24.10.61.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 • 24.10.62.0      Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 24.10.65.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 • 24.10.66.0      Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 24.10.71.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
 • 24.10.73.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
 • 24.31.10.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 • 24.31.20.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
 • 24.32.10.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 • 24.32.20.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • 24.33.11.0      Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 • 24.33.20.0      Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
 • 24.34.11.0      Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 • 24.41.10.0      Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 • ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • 42.11.0      Aluminium nieobrobione plastycznie
 • ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
 • ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Tabela oznaczeń - wszystkie symbole GTU w JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie - tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze - nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

faktury w programie fillup 
czytaj także - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7